Vizyon ve Misyon

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA
GÜÇLÜ ALTYAPI DESTEĞİ

DAYTAM sahip olduğu yüksek teknolojik cihazlar ve laboratuvarlarla ulusal ve uluslarası arenada teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı ve nitelikli bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını hedeflemektedir.

Ulusal ve uluslararası bilim insanlarına hizmet verebilecek düzeyde, katma değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç veya malzemelerin geliştirilmesinde disiplinlerarası bilimsel araştırmalara altyapı desteği sunabilme misyonuna sahiptir.

Bu bağlamda DAYTAM günümüzde aşağıdaki laboratuvarlarla hizmet vermektedir.

  • İleri Spektroskopi
  • İleri Görüntüleme
  • Temiz Oda
  • Kütle Sistemleri
  • Malzeme Sentezi ve Karakterizasyonu
  • Hücre Kültürü
  • Yaşam Bilimleri
  • Genel Amaçlı Laboratuvarlar

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA

DAYTAM ülkemizdeki üniversitelerde bulunan ilgili bölüm ve programların; temel ve ileri araştırma ve uygulama projelerini disiplinlerarası bir niteliğe ulaştırma, bu projelerin uygulanması aşamasında fiziki ve teknik altyapı sağlama, bu bölüm ve programlardaki araştırmacılara cihaz altyapısı desteği sunma, merkez bünyesinde yer alan cihazların etkin kullanımı ve uygulamaları ile ilgili eğitim seminerlerini organize etme noktasında destek sağlayacaktır.

Yaşam Bilimleri

Yaşam Bilimleri alanında 8 doktora, 2 yüksek lisans seviyesinde akademik personel araştırmalara destek vermektedir.

Kimya

Yaşam Bilimleri alanında 3 doktora, 2 yüksek lisans seviyesinde akademik personel araştırmalara destek vermektedir.

Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji

Yaşam Bilimleri alanında 3 doktora, 4 yüksek lisans seviyesinde akademik personel araştırmalara destek vermektedir.