Akademik Personel

YÜKSEK ÖĞRENİMLİ UZMAN EKİP

Akademik destek ekibimizin %65’i doktora, %35’i ise yüksek lisans seviyesinde öğrenime sahiptir. Alanında uzman personelimizin önceliği ölçüm sonuçlarının doğru ve mümkün olan en hassas seviyede ölçülerek kayıt altına alınmasıdır.

ÖĞRETİM ÜYESİ (DR) 35%

6 Doktor Öğretim Üyesi akademik personelimiz Kimya, Yaşam Bilimleri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimleri alanında hizmet vermektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) 30%

2 Doktor Araştırma Görevlisi ve 3 Doktor Öğretim Görevlisi akademik personelimiz Kimya, Yaşam Bilimleri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimleri alanında hizmet vermektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 35%

6 Doktor Öğretim Görevlisi akademik personelimiz Kimya, Yaşam Bilimleri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimleri alanında hizmet vermektedir.

MALZEME BİLİMLERİ ve NANOTEKNOLOJİ

Mehmet Yılmaz, Dr


AtaUniYÖKSİSScholar

Dr. Öğr. Üyesi: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji

Çalışma Alanları:

  • Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS)
  • Nanoyapılı İnce Filmler
  • Kolloidal Nanoparçacıklar
  • Kiral Nanoyapılar

Mehmet Semih Bingöl, Dr


AtaUniYÖKSİS – Scholar

Dr. Öğr. Üyesi: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji

Çalışma Alanları:

 • Kimya Mühendisliği

Ahmet Emre KASAPOĞLU


AtaUniYÖKSİSScholar

Öğr. Gör.: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji

Çalışma Alanları:

 • Nanomalzeme
 • Opto-Elektronik
 • İnce Film Kaplama
 • XPS ve UPS Analiz
 • Mic-Raman Spektroskopi

Betül Ceviz ŞAKAR


AtaUniYÖKSİS

Öğr. Gör.: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji

Çalışma Alanları:

 • CdO ve ZnO ince film
 • Nanomalzemeler
 • Karakterizasyon

Hasan Feyzi BUDAK


AtaUniYÖKSİS – LinkedIn

Öğr. Gör.: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji

Çalışma Alanları:

 • Malzeme Bilimi
 • Nanomalzeme
 • Katıhal fiziği

KİMYA ve TEKNOLOJİLERİ

Neslihan Macit KAVAZ


AtaUniLinkedInYÖKSİS

Öğr. Gör.: Kimya ve Teknolojileri

Çalışma Alanları:

 • Biyokimya

Sibel Aktay

Öğr. Gör.: Kimya ve Teknolojileri

Çalışma Alanları:

 • Biyokimya

Osman Nuri Aslan


Scholar

Öğr. Gör.: Kimya ve Teknolojileri

Çalışma Alanları:

 • Organik Sentez
 • Heterosiklik Kimya
 • İlaç Etken Madde Tasarımı

Hasan CAN

Öğr. Gör.: Kimya ve Teknolojileri

YAŞAM BİLİMLERİ

Nihal Şimşek ÖZEK, Dr


AtaUniYÖKSİS – LinkedIn

Dr. Öğr. Üyesi: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • Moleküler ve Hücresel Biyofizik.
 • Biyolojik Spektroskopi (FTIR, Raman, ESR, Flöresan, UV-Görünür).
 • Doku/Hücrelerin, ilaç/İlaç adayı moleküllerle olan etkileşimi.
 • Kanser dahil farklı hastalıklara özgü biyobelirteçlerin spektroskopik ve kemometrik analiz yöntemlerle belirlenmesi.
 • Spektroskopik biyobelirteçlere dayalı hastalıklara özgü teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi.
 • Animal, Human Cell Culture

Ferhunde AYSİN, Dr


AtaUniYÖKSİS – LinkedIn

Dr. Öğr. Üyesi: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • Moleküler Biyoloji
 • Bitki fizyolojisi ve genetiği
 • Bitki doku kültürü, hücre kültürü
 • Doku/hücrelerin, ilaç/ilaç adayı moleküllerle olan etkileşimi.
 • Bitki miRNA ları ve hedef genlerin belirlenmesi.

Ömer Faruk ANAKÖK, Dr


AtaUniYÖKSİS – Scholar

Dr. Öğr. Üyesi: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • İnsan Genetiği
 • Gen Terapisi

Aslı YILMAZ, Dr


AtaUniYÖKSİS

Arş. Gör. Dr.: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • Moleküler Biyoloji
 • Bitki fizyolojisi ve genetiği
 • Bitki doku kültürü, hücre kültürü
 • Doku/hücrelerin, ilaç/ilaç adayı moleküllerle olan etkileşimi.
 • Bitki filogenisi ve genetik tür tayini

Volkan YILDIRIM, Dr


AtaUniYÖKSİS – LinkedIn

Arş. Gör. Dr.: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • Mikrobiyal Stress Fizyolojisi ve Proteomiği
 • Kanser Proteomiği
 • Metabolomiks

Hülya TÜRK, Dr


AtaUniYÖKSİSScholar

Öğr. Gör. Dr.: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • Bitki Fizyolojisi
 • Bitki Biyokimyası
 • Bitki Moleküler Genetiği

Özlem EROL POLAT


AtaUniYÖKSİS

Öğr. Gör.: Yaşam Bilimleri

Çalışma Alanları:

 • Bitki Fizyolojisi