Doktora Sonrası

  Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Destek Programı

  Bu program kapsamında, belirli alanlarda; katma değeri yüksek yeni bir ürünün üretilmesi, mevcut bir ürün sürecinin verim ve ekonomik açıdan geliştirilmesini veya iyileştirilmesini kapsayan, patente konu olabilecek Ar-Ge projelerine destek ve doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı (Post-Doc) kontenjanı verilecektir.

   

  Projenin gerektirdiği disiplin göz önüne alınarak DAYTAM araştırma laboratuvarları söz konusu projeler için tahsis edilecektir.

   

  Kimler Müracaat Edebilir?
  Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış kurum mensupları.

  Proje süresi en fazla 24 aydır.

  Doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı giderleri dahil destek üst limiti 200.000,00 TL’dir. Proje, öncelikli alan projesi olarak Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimine sunulmalıdır.

  KAPSAM

  Bu program kapsamında sunulacak projeler aşağıda sıralanan alanlardan birini veya birkaçını içermelidir.

  1. Güneş enerjisi; organik, inorganik güneş pillerinin üretimi ve performanslarının artırımı
  2. Yakıt pilleri
  3. Işık yayan diyotlar (LED); organik, inorganik LED yapılarının oluşturulması ve performanslarının artırımı
  4. Lityum iyon pil teknolojileri
  5. Süperkapasitörler
  1. Görünür bölgede ışık üreten katıhal aygıtları; LED, Laser diyotlar, LASER
  2. Foton detektörleri; UV, Görünür ve yakın kızılötesi detektörleri
  3. Foton emilimini artıran nanoyapılar
  4. Moleküler fotonik
  5. Elektrooptik modülatörler
  6. Fotonik nanoyapılar
  1. Mikro/nano üretim teknikleriyle veya moleküler düzeyde hazırlanan biyo- ve kemosensörler
  2. Mikro/nano elektromekanik sistemler (MEMS/NEMS)
  3. Gıda kalitesini ve katkı maddelerini tespit edebilen biyo- ve kemosensörler
  4. Hastalıkların ve kanser ve kanser metastazının erken tanısına yönelik biyosensörler
  5. Kontrollü ilaç salınım sistemlerine yönelik biyosensörler
  6. Zehirli gazları, çevre ve insan sağlığına zararlı kimyasal maddeleri ve metal iyonlarını tespit edebilen biyo- ve kemosensörler
  7. Sıvıların hacim, yoğunluk, debi ve vizkozite gibi özelliklerini belirleyebilen mikroakışkan sistemleri ile uyumlu sensörler
  8. Robotik ve mekatronik-kontrol sistemlerine yönelik konum (açısal ve doğrusal), hız, ivme, moment, kuvvet, mesafe, sıcaklık, debi, basınç, renk, görüntü vb. özellikleri belirleyebilen optik sensörler, manyetik sensörler ve piezo sensörler.
  1. Şekil hafızalı alaşımlar
  2. Kendi kendini iyileştiren (self-healing) malzemeler
  3. Piezoelektrik malzemeler
  4. Magnetostriktiv malzemeler
  5. Yeni nesil biyomalzemeler
  6. Yeni nesil yüzey modifikasyonları
  7. Nanokompozitler ve uygulamaları
  8. Biyomimetik malzemeler
  9. Elektrokromik aygıtlar
  10. Fonksiyonel yüzeyler
  1. Yeni nesil kompozitler
  2. Nanokompozitler
  3. Balistik performansı yüksek malzemeler
  4. Kızılötesi detektörler
  5. Yeni nesil malzemeler
  6. Yüzey işlemleri
  1. İlaç hammaddelerinin sentezi
  2. Jenerik ilaç sentezi
  3. İlaçlarda bulunan safsızlıkların izolasyonu, yapısal tespiti ve kimyasal sentezi
  4. Referans kimyasal madde hazırlanması
  5. İnce kimyasalların sentezi
  1. Biyoteknolojik ilaç ve ürünler
  2. Aşı teknolojileri
  3. Gen terapisi
  4. Rekombinant DNA teknolojisi ile endüstriyel biyomoleküllerin üretimi
  5. Hastalıkların moleküler mekanizmasının tanımlanması
  6. Hastalık tanı ve tedavisi için biyobelirteçlerin tespiti
  7. Gıda güvenliği
  8. Mikrobiyal gübre