BET Yüzey Alanı ve Mikrogözenek Boyutu Ölçüm Cihazı

media

Micromeritics 3Flex 3 portlu BET yüzey alanı ve mikrogözenek boyutu ölçüm cihazıdır. Bu portların tamamında yüksek çözünürlüklü olarak mikrogözenek ve gözenek boyut dağılımı ölçümleri yapılabilmektedir. Sistemin sahip olduğu 6 istasyonlu degaz ünitesi sayesinde eş zamanlı olarak 6 numunenin degaz (outgassing) işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Cihaz, katalizörler, seramikler, mineral ve maden ürünleri, sinterlenmiş malzeme, yapı malzemeleri, iyon değiştirici reçineler, adsorbanlar, aktif karbon, karbon nanotüp, grafen, metal-organik framework (MOF), kovalent-organik framework (COF), zeolit, ilaç hammadeleri, metalurjik tozlar, aşındırıcılar ve polimerler gibi katı ve toz maddelerin BET yüzey alanı, gözeneklilik (porozite) ve kimyasal adsorpsiyon gibi yüzey özelliklerini çok düşük basınçlarda (yüksek vakumda) ve yüksek çözünürlükte, hızlandırılmış olarak belirlemek için kullanılmaktadır. Micromeritics 3Flex’in analiz skalası 1.3 x 10-9 dan 1 P/Po değerine uzanmaktadır. Sistem bu aralıkta hızlı, hassas ve tekrarlanabilir vakum kontrolü ve manifolttaki kaçak riskini sürekli kontrol altında tutmak için sadece manifolt vakum değerini sürekli olarak ölçen hem pirani ve hem de soğuk katot vakum ölçerlere sahip olup, en yüksek vakum stabilitesi ve en düşük P/Po noktasını sağlamaktadır. Standart olarak minimum ölçülebilir yüzey alanı 0,01 m2/g olan sistemde, Kripton (Kr) gazı bağlantısı ile en az 0,0005 m2/g lik çok düşük yüzey alanlı malzemeleri karakterize edebilmek mümkündür. Cihazın sahip olduğu Kimyasal Adsorpsiyon Modülü sayesinde özellikle katalizör malzemelerde aktif metal yüzey alanı, metal dispersiyonu, kristalit boyutu ve asit-baz site ölçümleri yapılabilmektedir.

Cihaz Özellikleri
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.