FT-IR Spektrofotometresi

media

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (infrared) Spektroskopi (FTIR) katı veya sıvı numunelerden, kızılötesi (infrared) spektrumu, akademik alanda ve endüstri laboratuvarlarında çok geniş uygulama alanına sahip olan bir tekniktir. Bu yöntemde bir molekül veya bileşik yapısında bulunan kimyasal bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler elde edilir. Bu teknik ile organik veya inorganik yapıdaki katı, sıvı veya gaz örneklerin, IR aktif molekül özellikleri kullanılarak kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmak mümkündür. Merkezimizde bulunan FTIR spektrofotometresinin optik sisteminin vakumuyla, orta, yakın ve uzak IR/THz bölgelerinde herhangi bir su buharı ya da CO2 soğurmasının sebep olduğu zayıf spektrum özellikleri kaygısı olmaksızın ölçümler gerçekleştirilebilir.

Cihaz Özellikleri
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.