Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GC–MS)

media

Merkezimizde bulunan SHIMADZU GCMS QP2010 sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılığıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir. Gaz kromotografisi sistemleri, ön hazırlık aşamalarından geçirilerek asetonitril, metanol, hegzan gibi organik fazlara alınan örneklerin analizinde kullanılır. Başka bir değişle uçucu faza geçen tüm bileşiklerin analizinde kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde hava, toprak ve su analizlerinde (fenol, aldehit tayinleri), tarım ve gıda güvenliği ile ilgili düzenlemelerde (herbisit, pestisit, hidrokarbon tayinleri), ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde, polimer ve petrokimyasal analizlerde (doymuş ve doymamış hidrokarbon tayinleri) hatta gezegenlerin atmosfer bileşenlerinin tanımlanması amacı ile astrokimya alanlarında kullanılmaktadır. Merkezimizde bulunan GCMS-QP2010 Ultra Shimadzu yeni geliştirilen ve patentli ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) teknolojisi sayesinde hassasiyet kaybı veya spektral bozulma olmadan 20,000 u/sn hızında tarama yapabilmektedir. Bu yüksek veri toplama hızı sayesinde özellikle Hızlı GC veya ileri GC/MS (GCxGCMSq) analizleri için ideal cihaz olarak görülmektedir. Ekoloji mod’u enerji ve taşıyıcı gaz tasarrufu sağlamakta ve sistemin çalıştırma maliyetleri ve çevreye olumsuz etkileri düşmektedir.

Cihaz Özellikleri Kullanım Kılavuzu
1 • Yüksek Hassasiyetli Ölçüm Yüksek hassasiyetli iyon kaynağı, iyon optik sisteminde yüksek ileti verimliliği ve iyon kaynağında sıcaklık homojenizasyon’u sağlamaktadır.
2 • Yüksek Hızlı Tarama Yeni geliştirilen ASSP™ özelliği ile yüksek hızlı veri toplama ve işleme özelliklerine sahip olup, 10,000 u/sn’nin üzerindeki tarama hızlarında bile yüksek hassasiyet elde edilmektedir.
3 • Scan/SIM Ölçümleri (FASST) FASST (Fast Automated Scan/SIM Type) kullanıcının Tarama verilerini ve SIM verilerini tek bir analizde toplamasını sağlayan bir veri birleştirme tekniğidir. ASSP™ SIM dwell sürelerini hassasiyet kaybı yaratmaksızın 5 kata kadar kısaltarak ve kullanıcının daha fazla SIM kanalını izleyebilmesini sağlayarak çalışma verimini arttırmaktadır.
4 • Easy sTop Easy sTop kullanıcıların MS kaynağını kapatmadan enjeksiyon portu üzerinde bakım yapmasına olanak sağlamakta ve bekleme süresini kısaltmaktadır.
5 • Twin Line MS Sistemi (opsiyonel) GCMS-QP2010 Ultra iki dar-çaplı kapiler kolonun aynı anda MS’e takılmasına olanak vermektedir. Bu sayede, kolonu fiziksel olarak değiştirmeden aplikasyonlar arasında geçiş yapılabilmektedir.
6 • Cihazın Ekoloji modu, cihaz standby modunda iken harcanan enerji ve taşıyıcı gaz miktarını düşürmektedir
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.