Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

media

Merkezimizde bulunan SHIMADZU Prominence LC-20A HPLC cihazı bulunmaktadır. Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) temelde analitik ayırma tekniklerini kullanan en yaygın cihazlardır. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur Kimya ve biyokimya araştırmaları için yaygın şekilde kullanılan bir sistemdir. Kompleks karışımların analizinde, kimyasal bileşiklerin saflaştırılmasında, ham maddelerin saflık derecelerinin belirlenmesinde, ürün geliştirme süreçlerinin kontrolü ve geliştirilmesinde, son ürün değerlendirme çalışmalarında, ürün stabilitesi veya bozunmasının belirlenmesinde HPLC'den faydalanılmaktadır. HPLC, hava ve su kirliliklerinin analizinde, pestisit seviyesinin belirlenmesinde ve narkotik incelemelerde de kullanılmaktadır.

Cihaz Özellikleri Kullanım Kılavuzu
1 • Network uyumlu HPLC
2 • Ağ kontrolü, hızlı numune enjeksiyon uygulamaları
3 • Yüksek dedektör hassasiyeti
4 • Prominence, düşük akış hızı aralıklarında kararlıdır.
5 • Özel kaplamalı iğnesi sayesinde numune enjeksiyonunda vialden viale sıfıra yakın numune taşır.
6 • Merkezimizde bulunan HPLC cihazı üç adet dedektöre (RID-20A, SPD-M20A, RF-20A) sahiptir. Böylelikle labratuvarımız’a gönderilecek numuneler konusunda geniş bir analiz imkanı sunmaktadır.
7 • Sahip olduğumuz HPLC cihazında numunenizin optimum geri alınması ve arıtılmasını sağlamak üzere tasarlanmış Fraksiyon kolektörü FRC-10A sistemi mevcuttur.
8 • Sahip olduğumuz kolonlar (İntersil ODS-3 5um 4.6x250mm, İntersil NH2 5um 4.6x250 mm, İntersil ODS-3 5 um 20x150 mm, İntersil ODS-3 5um 4.6x150mm) getireceğiniz farklı kolonlar ile bu cihazda çalışmalar yapılabilmektedir.
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.