İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

media

Merkezimizde bulunan Agilent 7800 ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer ) cihazı katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde niteliksel ya da niceliksel olarak ölçümüne olanak sağlayan ileri teknoloji ürünüdür. Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme özelliği sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde olduğu gibi, başta metalik elementler olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunun nicel ve yarı-nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. ICP-MS’in çalışma aralığı diğer yöntemlere oranla oldukça geniştir. Birçok element için pg-mg/L arasında kalibrasyon grafikleri çizilebilmektedir ve bu farklı derişime sahip birçok elementin aynı anda analizine olanak sağlamaktadır. ICP-MS cihazı ile kalibrasyon standardı olsun olmasın pek çok elementin derişimi ya da örneğinizde var olup olmadıkları saptanabilir. Bununla birlikte, hassas ve doğru bir ölçüm argid, çokluatomik tür, ve izobarik girişimlerin yanı sıra elementlerin örnekteki bağıl bolluklarına bağlıdır. H, He, C, N, O, F, Pu elementleri ile asal gaz (He, Ne, Ar, Xe, Kr ve Rn) elementlerinin dışındaki tüm elementlerin derişimleri ultra iz element düzeyinde ölçülebilir. ICP-MS cihazı ile bitki, toprak, kan, idrar, tüm dokular, fauna ,flora örnekleri, maden, ve metal örneklerinde, ayrıca gıdalar, yemler, ambalaj ürünlerinde metal analizleri içme suları, atık sular, çevre çalışmalarıyla ilgili diğer örnekler, petrokimya, gıda, hidrojeoloji gibi alanları kapsamaktadır. ICP-MS cihazı 8000-10000 kelvin sıcaklığa ulaşan argon plazma tarafından örneğin iyonize edilmesi, iyonize elementlerin kütle spektroskopisi tarafından ayrıştırılarak element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir. Analiz edilmek istenen örnekteki elementler ICP de iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektroskopisine gönderilirler ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılarak ölçülürler. ICP-MS ’teki plazma optik emisyon spektrometresinde kullanılan Argon (Ar) plazması ile aynıdır. Periyodik tablodaki birçok elementin birinci iyonlaşma enerjileri Argonun iyonlaşma enerjisinden (15.76 eV) küçük olduğu için elementler plazma içerisinde pozitif iyonlara dönüşürler. DAYTAM ICP-MS laboratuvarlarının teknik altyapısı her türden katı ve sıvı örnekte analiz yapılabilecek donanıma sahiptir. Laboratuvarının altyapı unsurları arasında Agilent 7800 ICP-MS , SPS-4 otomotik yükleyicinin yanısıra Milestone connect ETHOS UP mikrodalga, Direct-Q 8 UV Ultrapure Water gibi örnek hazırlama birimlerinden oluşmaktadır.

Cihaz Özellikleri Kullanım Kılavuzu
1 • Hızlı ve güvenilir rutin metal analizlerine olanak verir. ICP-MS MassHunter yazılımında element analizleri için elementlerin integresyon zamanı, iç standartlar ve plazma koşullarının halihazırda yüklü olduğu yöntemler sayesinde hızlı ve güvenilir bir element analizine imkan tanır.
2 • Numune hazırlama zamanının azaltılması. Unique High Matrix Introduction (HMI) teknolojisi sayesinde seyreltme yapmadan % 3 oranında toplam çözünmüş madde analizine imkan tanır. Böylelikle hem numune miktarında azalma ve zamandan tasarruf edilmiş olur.
3 • Sinyal miktarını minimize etmek. HMI reduces signal suppression sayesinde yüksek matrise sahip olan örneklerde kalibrasyon standartlarına gerek kalmadan analiz yapabilmektedir.
4 • Girişimlerin kaldırılarak doğru ve güvenilir verilerin elde edilmesi. Geliştirilen Helium (He) collision mode kısmında poliatomik iyonların girişimin engellenmesi sağlanarak sonuçların doğruluğu ve güvenirliği arttırılmıştır.
5 • Single Run kısmında Major ve Trace analit modları. Geniş ve dinamik bir aralığa sahip olan orthogonal detector system (ODS) direkt olarak major elementlerin( 100 veya 1000 ppm) analizine imkan tanır.
6 • Üst düzeyde verim ve üretkenlik. Integrated Sample Introduction System (ISIS 3) ve SPS 4 Autosampler kaliteden ödün vermeden analiz başına maliyetleri düşürmektedir.
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.