Sıvı Kromatografi-Triple Quadrapol Kütle Spektrometresi - Kütle/Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

media

Merkezimizde Agilent 6460 Triple Quadropol model LC MS/MS sistemi bulunmaktadır. Son derece düşük seviyelerde bulunan analitlerin sağlam, doğru kalitatif ve kantitatif analizini sunmak için tasarlanmış yüksek teknoloji ürünüdür. Sıvı Kromatografi Tandem Kütle/Kütle Spektrometre Sistemi (LC MS/MS), kromatografi ve spektroskopi sistemlerinin bir araya getirilmesi ile oluşmuş bir sistemdir. LC MS/MS sisteminde numuneler, yüksek performans sıvı kromatografi sayesinde fizikokimyasal özelliklerine göre kütle dedektörü ile analiz edilmektedir. Moleküller normalde yüklü partiküller değillerdir, fakat kütle spektrometreleri iyonizasyon işlemi ile molekülleri uyararak yüklü iyonize moleküller haline dönüştürürler. Yüksek hassasiyette seçici filtre özelliği gösteren ve “Quadrupol” olarak adlandırılan filtrelerden cihazda iki adet bulunmaktadır. Birinci quadrupol filtrede m/z (kütle/yük) oranına göre ayrılan moleküller, Collision Cell adı verilen parçalanma hücresinde yüksek saflıkta azot gazına çarptırılarak parçalanmaya tabi tutulmaktadır. Oluşan fragmanlar ikinci quadrupol filtreye girerler. İkinci quadrupol filtrede parçalanma sonucu oluşan iyonların üzerinden teşhis ve miktar tayini yapılır. Aynı m/z oranına sahip pek çok molekülün mevcut olmasına karşın aynı parçalanma iyonlarına sahip molekül sayısı doğada 1/10000 dür. Bu nedenle LC-MS/MS çok düşük konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Ölçüm hassasiyeti, µL örnek hacimlerinde ng, pg düzeyinde bir duyarlılığa sahiptir. Çoklu analit tespitinde, karmaşık matrislerde bulunan eser seviyedeki analitlerin hassas miktar tayini ve konfirmasyonu için kullanılır. Ayrıca meyve, sebze, süt, et vb. gıda numunelerinde pestisit ve metabolitlerinin, hormon ve metabolitlerinin, aflatoksin-mikotoksin analizleri vb ile doku, kan gibi biyolojik örneklerde ilaç ve metabolitlerinin ölçümü gibi uygulama alanlarına sahiptir. • Mevcut kolonlarımız ZORBAX SB-C18 2.1x50mm 1.8 Micron ZORBAX SB-C18 4.6x100mm 3.5 Micron ZORBAX eclipse Plus C-18 2.1x50mm 1.8- Micron, ZORBAX eclipse XDB C-18 4.6x150mm 5- Micron, ZORBAX eclipse XDB C-8 4.6x150mm 5- Micron, Eclipse XDB C-18 4-Pack 4.6x12.5mm 5- Micron, Poroshell 120 SB-C18 3x100mm 2.7- Micron, Poroshell 120 SB-C8 3x100mm 2.7- Micron Hardware Kıt High Press *Ayrıca getireceğiniz farklı kolonlar ile bu cihazda çalışmalar yapılabilmektedir.

Cihaz Özellikleri Kullanım Kılavuzu
1 • Uygulamalarda yüksek hassasiyet
2 • En karmaşık matrisler ve analitlerde ultra-duyarlı performans sağlamak için Jet Stream Teknolojisi
3 • Bir MS için çarpışma hücresi cross talksız bekleme süresi
4 • Çok analitli çalışmalar için çok hızlı polarite geçişi
5 • Maksimum MRM verimliliği için Dynamic Multiple Reaction Monitoring (dMRM)
6 • Eş zamanlı miktar ve doğrulama için Triggered Multiple Reaction Monitoring (tMRM)
7 • Jetstream ESI ve APCI iyon kaynakları mevcut olup, APPI, Multi-mode iyon kaynaklarında da yüksek uyumluluk
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.