UV-VIS-NIR Spektrometresi

media

Morötesi, görünür ışık ve yakın kızılötesi (UV-VIS-NIR) bölgede soğurma spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasını ölçmektedir. İçme suyu analizleri, atık su analizleri, çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki anyonların belirlenmesi, organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınması, ince filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesi, nanomalzemelerin farklı dalga boyunda ışıkla etkileşimleri ve soğurma bantlarının belirlenmesinde UV spektroskopisi sıklıkla kullanılmaktadır. Yarıiletken ince filmlerde ayrıca bant aralığı tayininde ve soğurma katsayısı hesaplamalarında kullanılabilir.

Cihaz Özellikleri
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.