Instruments

BET Yüzey Alanı ve Mikrogözenek Boyutu Ölçüm Cihazı
Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi (Q-TOF LC/MS)
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
X-ışını Fotoelektron  Spekroskopisi (XPS)
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Sıvı Kromatografi-Triple Quadrapol Kütle Spektrometresi - Kütle/Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)
Gaz Kromatografisi-Kütle Spektroskopisi (GC–MS)
Maske Hizalayıcı
Dokunarak Taramalı Profilometre
Saçtırma (Sputter)
Termal Buharlaştırma
Hızlı Isıl İşlemci
Hassas Dilimleme (Dicer)
Tel Bağlama
Prob İstasyonu
Mikro Raman
Luminometre
Liyofilizatör
X-Işını Kırınım Cihazı (XRD)
Tane büyüklüğü ve zeta potansiyel tayin cihazı (Zetasizer)
Real Time PCR
Elektroporasyon Sistemi
Lazer taramalı Konfokal Mikroskop
İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi  (HPLC)
UV-VIS-NIR Spektrometresi
FT-IR Spektrofotometresi
Flow Sitometri
Kryostat
Jel Görüntüleme Sistemi
Homojenizatör
Soğutmalı Etüv
Karbondioksitli Etüv
Soğutmalı Santrifüj
Laminar Flow Kabin
Spektrofotometre
Ultrasantrifüj
PCR
Çalkalamalı inkübatör
Ultrasonik homojenleştirici
Işık Mikroskobu
Floresan Mikroskop
Spekrofotometre
Qıacube
Jel Görüntüleme Sistemi
Otoklav
İzoelektrik Fokuslama Cihazı
Stereo Mikroskop
Soğutmalı Santrifüj
Epoch Micoplaka Spektrofotometresi
DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.