Loading...

UV ve görünür bölgede ışığın madde tarafından absorbe edilerek moleküler absorpsiyona dayalı hem kalitatif hemde kantitatif analizlerde kullanılan bir cihazdır.

190-1100 nm dalga boyu aralığında, 1 nm yüksek çözünürlükte, 4 Abs kadar geniş fotometrik ölçüm yapabilen, çift ışık demetine sahip, farklı modlarda (spectrum, photometric, kinetics, biomethod, quantitation, time scan) kaliteli, güvenilir ve control edilebilir ölçüm yapabilen bir cihazdır. Cihazda hem ölçüm esnasında eşzamanlı kendi üzerinde hem de UVProbe yazılımı ile bilgisayarda çalışılabilme özelliği mevcuttur. Mevcut USB transport ile elde edilen verilerin kolaylıkla transferini sağlamaktadır.

Dalgaboyu Aralığı:190-1100 nm

Spektral bant genişliği:1nm

Dalgaboyu Doğruluğu: 0,3 nm

Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği: 0,1 nm

Fotometrik Çalışma Aralığı:

  • -4,0/+4,0 Abs
  • 0% to 400% T

Fotometrik doğruluk:

  • <0,002 Abs / 0,5 Abs
  • <0,004 Abs / 1,0 Abs
  • <0,006 Abs / 2,0 Abs

Fotometrik tekrarlanabilirlik:

  • <0,001 Abs / 0,5 Abs
  • <0,001 Abs/ 1 Abs
  • < 0,003 Abs/ 2 Abs

Gürültü Değeri: <0,00005 Abs.

Dedektör: Silikon Fotodiyot

Fotometrik Sistem: Çift ışık demeti

Işık Kaynağı: 20 W Halojen ve Döteryum Lamba