Loading...

Shimadzu Prominence LC-20A

Kompleks karışımların analizinde, kimyasal bileşiklerin saflaştırılmasında, ham maddelerin saflık derecelerinin belirlenmesinde, ürün geliştirme süreçlerinin kontrolü ve geliştirilmesinde, son ürün değerlendirme çalışmalarında, ürün stabilitesi veya bozunmasının belirlenmesinde HPLC’den faydalanılmaktadır.

Genel Bilgi

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) temelde analitik ayırma teknikleri arasında kullanan en yaygın cihazlardan bir tanesidir. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur.

Kompleks karışımların analizinde, kimyasal bileşiklerin saflaştırılmasında, ham maddelerin saflık derecelerinin belirlenmesinde, ürün geliştirme süreçlerinin kontrolü ve geliştirilmesinde, son ürün değerlendirme çalışmalarında, ürün stabilitesi veya bozunmasının belirlenmesinde HPLC’den faydalanılmaktadır.

HPLC, hava ve su kirliliklerinin analizinde, pestisit seviyesinin belirlenmesinde ve narkotik incelemelerde de kullanılmaktadır. Merkezimiz bünyesinde bulunan Shimadzu Prominence LC-20A HPLC cihazı üç adet dedektöre (RID-20A, SPD-M20A, RF- 20A), numunenizin optimum geri alınması ve arıtılmasını sağlamak üzere tasarlanmış Fraksiyon kolektörü FRC-10A sistemine sahiptir.

Sahip olduğumuz kolonlar

Intersil ODS-3 5um 4.6x250mm
Intersil NH2    5um 4.6×250mm
Intersil ODS-3 5um 20×150mm
Intersil ODS-3 5um 4.6x150mm

*Ayrıca; getireceğiniz farklı kolonlar ile bu cihazda çalışmalar yapılabilmektedir.

Teknik Özellikler

Network Uyumlu HPLC, Ağ Kontrolü, Hızlı Numune Enjeksiyon Uygulamaları

Yüksek Dedektör Hassasiyeti

Düşük Akış Hızı Aralıklarında Kararlıdır.

Özel Kaplamalı Iğnesi Sayesinde Numune Enjeksiyonunda Vialden Viale Sıfıra Yakın Numune Taşır.

Tanıtım Katalogu

Üretici firma tarafından sağlanan cihaz broşürünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.