Loading...

Misyon ve Vizyon

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA GÜÇLÜ ALTYAPI DESTEĞİ

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası bilim insanlarına hizmet verebilecek düzeyde, katma değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç veya malzemelerin geliştirilmesinde disiplinlerarası bilimsel araştırmalara altyapı desteği sunabilme misyonuna sahiptir.

VİZYONUMUZ

DAYTAM sahip olduğu yüksek teknolojik cihazlar ve laboratuvarlarla ulusal ve uluslarası arenada teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı ve nitelikli bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını hedeflemektedir.

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA

DAYTAM ülkemizdeki üniversitelerde bulunan ilgili bölüm ve programların; temel ve ileri araştırma ve uygulama projelerini disiplinlerarası bir niteliğe ulaştırma, bu projelerin uygulanması aşamasında fiziki ve teknik altyapı sağlama, bu bölüm ve programlardaki araştırmacılara cihaz altyapısı desteği sunma, merkez bünyesinde yer alan cihazların etkin kullanımı ve uygulamaları ile ilgili eğitim seminerlerini organize etme noktasında destek sağlayacaktır.