Activities

Merkezimizin genel olarak faaliyet göstereceği alanlar arasında,

  1. Yeni malzeme ve yeni üretim süreçleri ile ticarileşme şansı olan ürün geliştirilmesi noktasında yenilikçi ve katma değeri yüksek alanlarda ileri teknolojilere dayalı araştırmaların yürütülmesi,
  2. Geliştirdiği, ürettiği veya sınadığı yeni metot ve malzemelerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mekanik ve elektronik yönden karakterizasyonunun kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
  3. Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç ve cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde koordinasyonunun sağlanması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılması,
  4. Merkez bünyesinde sürdürülen çalışma ve elde edilen araştırmalar sonucunda gerektiğinde ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapılarak, bunların Doğu Anadolu bölgesindeki ve ülkemizdeki sanayici ve girişimcilerin kullanımına tam olarak açılması,
  5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerin yakından izlenmesi; onlarla gerektiğinde işbirliği yapılması, bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi, ortak projeler geliştirilmesi, bu ortak projelere finans kaynağı bulunması ve bu projelerin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde yürütülmesi,
  6. Özellikle Türki Cumhuriyetler ve komşu ülkeler başta olmak üzere ülkemizde araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına altyapı ve proje desteği sağlamak,
  7. Doğu Anadolu bölgesinde mevcut olan ve kurulması planlanan diğer teknopark, sanayi geliştirme ve teknoloji geliştirme merkezleri ve bunlara ilgi duyan sanayi kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç halinde danışmanlık hizmetleri verilmesi ve araştırma altyapısı imkanı sunulması,
  8. Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının uluslararası saygın bilimsel dergilerde yayınlanması ile başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizin araştırma gücünün ve bilimsel saygınlığının ulusal ve uluslararası ölçekte ön görülen üst düzeylere taşınması,
  9. Merkez bünyesinde yapılacak ileri araştırma ve uygulama projeleri sonucunda, ülke ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, alanında uzman araştırmacıların yetişmesine destek verilmesi
  10. Üniversitemizde öğrenim gören 30.000’i aşkın lisansüstü öğrenciye gerek tez çalışmaları, gerekse gerçekleştirmek istedikleri proje ve bilimsel çalışmalarına altyapı imkanı sunmak sayılabilir.

DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.