Loading...

Yönetimin Mesajı

Değerli Bilim İnsanları,

Devlet Planlama Teşkilatı desteği ile Atatürk Üniversitesi Merkez Laboratuvarı olarak kurulan Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (DAYTAM) 35 milyon TL bütçe ve en gelişmiş laboratuvar sistemleri ile kurulmuştur. Yaklaşık 4000 m2 kullanım alanına sahip merkezimizde, muhtelif büyüklüklerde ve kullanıma hazır 17 adet laboratuvar, 10.000, 1.000 ve 100 sınıflarını içeren yaklaşık 160 m2 temiz oda, 12 adet sistem odası, 2 adet konferans salonu bulunmaktadır. Merkezimizde İleri Spektroskopi Laboratuvarı, İleri Görüntüleme Laboratuvarı, Temiz Oda, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Yaşam Bilimleri Laboratuvarı, Kütle Sistemleri Laboratuvarı, Malzeme Sentezi ve Karakterizasyonu Laboratuvarlarının yanı sıra araştırmacıların kullanımına açık ve projelerini gerçekleştirebilecekleri altyapıya sahip 3 adet Yaşam Bilimleri ve 2 adet Kimya Laboratuvarı bulunmaktadır. Gelen istekler doğrultusunda yeni laboratuvarlar kurulacak ve cihazlar alınacaktır.

Her gün artan cihaz ve teknik altyapısının yanı sıra bilim insanlarının kullanımına açık olan DAYTAM ülkemizin bütün üniversitelerine, araştırma kurumlarına ve endüstriye hizmet vermeyi, ülkemizin ve üniversitemizin araştırma gücünü ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte ön görülen üst düzeylere taşımayı ve uluslararası ortak proje işbirlikleriyle dünya bilimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, DAYTAM bilimi ve yüksek teknolojiyi yaygınlaştırmak maksadıyla bütün paydaşları ile seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenleyerek ortak bir bilim kültürü oluşturma düşüncesiyle hizmet vermeye devam edecektir.

DAYTAM Yönetimi