Price Policy

DAYTAM applies a single price policy to all researchers regardless of the institution.

Service Fees

Service charges are determined by hour, day or number of samples. In comprehensive tests and analyses, the service fee is determined according to the content of the test and analysis. Service fees do not include 18% VAT.

Geçirimli Elektron Mikroskopu (Transmission Electron Microscope–TEM)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
TEM-01* HR (malzeme örnekleri) veya HC (biyolojik örnekler) modunda aydınlık alan görüntülemesi Saat 240,00
TEM-02 STEM ile uygun numunelerde karanlık alan görüntülemesi (düşük çözünürlükte görüntü) Saat 240,00
TEM-03** EDS modu ile Element Tayini Saat 240,00
TEM-04*** EDS modu ile Noktasal, Çizgisel ve Bölgesel Haritalama Saat 240,00
TEM-05 Raporlama Adet 400,00

*Numune hazırlanırken kullanılan ilk grid ücrete dâhildir. Numunenin görüntülenmesi esnasında kullanılacak ek grid için 20 TL ilave ücret alınacaktır.

**,***Bu analizler için numunenin tahmini elementel içeriğinin numune sağlayıcı tarafından mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Element tayini ve haritalama işlemi her örnek için uygun değildir. Numuneler grid yüzeyinde incelendiğinden bazı örneklerde enerji seviyesinin yeterince yükselememesinden dolayı bu analizler yapılamayabilir. Detaylar için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

Atomik Kuvvet Mikroskopu (Atomic Force Microscope–AFM)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AFM-01 AFM Numune İnceleme Saat 150,00
AFM-02 Manyetik Kuvvet Mikroskop Saat 200,00
AFM-03 Elektrostatik Kuvvet Mikroskop Saat 200,00
AFM-04 İletken AFM Ölçümü Saat 200,00
AFM-05 Sürtünme Modunda Analiz Saat 250,00
AFM-06 Adhesion Ölçümü Saat 250,00
AFM-07 Sıvı Hücrede Ölçümler Saat 250,00
AFM-08 Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM) Saat 300,00
AFM-09 Kelvin Prob Mikroskop Saat 250,00
AFM-10 Raporlama Adet 400,00

Taramalı Elektron Mikroskopu (Scanning Electron Microscope–SEM)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
SEM-01* FE-SEM ile İnceleme Adet 100,00
SEM-02 FE-SEM ile İnceleme Saat 120,00
SEM-03 FE-SEM /EDS ile Yarı Kantitatif Analiz Saat 170,00
SEM-04 FE-SEM /EDS ile Haritalama Saat 180,00
SEM-05 FE-SEM /EDS ile Noktasal ve Çizgisel Analiz Saat 180,00
SEM-06** Metalik Kalıntı Analizi ve raporlama Adet 1500,00
SEM-07*** Numune Hazırlama Set 150,00
SEM-08 Raporlama Adet 400,00

*Cihazımızda biyolojik ve sıvı numuneler incelenmemektedir.

**Bu analizde, malzemelerin yüzeyinde metalik kalıntı/kalıntıları olup olmadığı FE-SEM/EDS ile belirlenmekte ve raporlanmaktadır.

***İletken olmayan numuneler için altın ve/veya paladyum kaplama işlemi: bir set işlemde 6 numune kaplanabilmektedir.

Mikro Raman Spektroskopi (Micro Raman Spectroscopy)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
RMN-01 Genel Spektrum Adet 80,00
RMN-02 Haritalama Saat 150,00
RMN-03 Derinlik Profili Saat 150,00
RMN-04 Polarize Edilmiş Spektrum Adet 100,00
RMN-05 Sıvı İçerisinde Spektrum Adet 100,00
RMN-06 Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama Adet 400,00

X-Işını Fotoelektron Spektroskopi (X-Ray Photoelectron Spectroscopy–XPS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
XPS-01 XPS Genel Tarama Adet 120,00
XPS-02 XPS Kısmi Tarama (Bir Element için) Adet 50,00
XPS-03 UV/UPS Ölçümü Adet 120,00
XPS-04 Yüzey Elementel Haritalama Saat 250,00
XPS-05* Derinlik Profili (Ar iyonları ile) Adet 100,00
XPS-06 Açıya Bağlı Ölçüm (Genel Tarama) Adet 130,00
XPS-07 Açıya Bağlı Ölçüm (Kısmi Tarama) Adet 60,00
XPS-08 Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)- Genel Spektrum (Bir element için) Adet 250,00
XPS-09 Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)- Kısmi Spektrum (Bir element için) Adet 100,00
XPS-10 Raporlama Adet 400,00

*Bu fiyat sadece 1 katman derinlik profili oluşturma bedelidir. Katman veya katmanlarda alınacak ölçümlerdeki ölçüm ücretini içermemektedir.

X-Işını Kırınımı (X-Ray Diffraction–XRD)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
XRD-01 Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni Adet 60,00
XRD-02 Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni Saat 100,00
XRD-03 İnce Film Kırınım Deseni Adet 80,00
XRD-04 İnce Film Kırınım Deseni Saat 120,00
XRD-05 Kalitatif Böbrek Taşı Analizi Adet 20,00
XRD-06 Kalitatif Analiz (Toz, bulk ve ince film) Adet 120,00
XRD-07* XRR (Reflectivity) Analizi Adet 1000,00
XRD-08 Kalıntı Gerilme Analizi Adet 500,00
XRD-09 XRD Numune Hazırlama Adet 60,00
XRD-10 Raporlama Adet 400,00

*Numune bilgilerinin (yoğunluk, tahmini kalınlık vs.) numune sahibi tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

FT-IR Spektrofotometre (Fourier-Transform Infrared Spectrophotometer–FT-IR)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
FT-IR-01* Elmas ATR Spektrum (6000-50 cm-1) Adet 40,00
FT-IR-02 İnce film Hücresi (Işının numuneye geliş ve detektöre dönme açısına bağlı ölçümler) Açıya Bağlı Ölçüm Adet 15,00
FT-IR-03 ZnSe HATR (Sıvı numune ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) Adet 40,00
FT-IR-04 Dağınık Yansıma Seçeneği (Diffuse Reflectance: Toz Numune Ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) Adet 40,00
FT-IR-05 Yansıtılıcı Yansıma Seçeneği (Specular Reflectance: İnce Film ve Bulk Numune ölçümleri) Adet 15,00
FT-IR-06 Raporlama Adet 400,00

*Sıvı, katı ve toz numuneler için absorpsiyon, transmisyon ve yansıma spektrumu elde edilir.

UV-VIS-NIR Spektrofotometre (UV-VIS-NIR Spectrophotometer)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
UV-01* Katı ve İnce Film Numunelerde Ölçüm Adet 10,00
UV-02* Sıvı Numunelerde Ölçüm Adet 10,00
UV-03* Toz Numunelerde Ölçüm Adet 10,00
UV-04 Raporlama Adet 250,00

*Absorbance, Transmittance ve Reflectance ölçümleri ayrı olarak fiyatlandırılır.

Floresans Spektrofotometri (Fluorescence Spectrophotometer)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
FS-01 Ölçüm Adet 10,00
FS-02 Ölçüm Gün 50,00
FS-03 Ölçüm Mikroplaka 600,00
FS-03 Raporlama Adet 250,00

Fotolüminesans (Photoluminescence)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
PL-01* Oda Sıcaklığında Spektrum Adet 50,00
PL-02* Sıcaklığına Bağlı Spektrum (10-350 Kelvin) Saat 500,00
PL-03 Raporlama Adet 250,00

*İnce film, bulk ve toz numuneler için PMT, InGaAs ve Si Dedektör ile 325-1600 nm dalga boyu aralığında spektrum elde edilir.

Tane Büyüklüğü ve Zeta Potansiyel (Zeta Potential–ZSP)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
ZET-01 Parçacık Boyut Analizi Adet 100,00
Parçacık Boyut Analizi Saat 40,00
ZET-02 Zeta Potansiyeli Analizi Adet 100,00
Zeta Potansiyeli Analizi Saat 40,00
ZET-04 İsoelektronik Nokta Belirlenmesi Adet 150,00
ZET-05 Molekül ağırlığı tayini (Işık Saçınımı ile) Adet 300,00
ZET-06 Raporlama Adet 400,00

Yüzey Porozitesi Ölçümü (Surface Porosity Measurement–SPM)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
SPM-01 Ölçüm Adet 80,00
SPM-02 Raporlama Adet 300,00

Temas Açısı Ölçümü (Contact Angle Measurement)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
TMS-01 Temas Açısı Ölçümü Adet 20,00
TMS-02 Yüzey Porozitesi (Topografya) Analizi Adet 80,00
TMS-03 Yüzey Gerilimi Analizi Adet 200,00
TMS-04 Serbest Yüzey Enerjisi Analizi Adet 200,00
TMS-05 Raporlama Adet 300,00

Yüzey Alanı ve Mikrogözenek Boyutu Ölçümü (Bet Surface Area Analysis–BET)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
BET-01 BET Yüzey Alanı (N2 adsorpsiyonu) Ölçümü Adet 150,00
BET-02 Kemisorpsiyon Ölçümü Adet 150,00
BET-03 H2 Adsorpsiyonu Ölçümü Adet 160,00
BET-04 Raporlama Adet 400,00

Dokunarak Taramalı Profilometre (Profilometer)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
PM-01 Ölçüm Adet 20,00
PM-02 Haritalama Saat 80,00
PM-03 Raporlama Adet 300,00

İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer-ICP-MS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
ICP MS-01 Mikrodalga Sistemi İle Numune Hazırlama Adet 50
ICP MS-02 Numune (1-5 element) Adet 80
ICP MS-03 Numune (5-10 element) Adet 90
ICP MS-04 Numune (10-15 element) Adet 110
ICP MS-05 Numune (15-20 element) Adet 120
ICP MS-06 Numune (20-30 element) Adet 140
ICP MS-07 Numune (30-40 element) Adet 160
ICP MS-08 Numune (40-50 element) Adet 180
ICP MS-09* Numune (Sadece Si elementi analizi) Adet 80
ICP MS-10** Numune (Si dahil diğer elementlerin analizi)** Adet 40
ICP MS-11 Raporlama Adet 500,00

* Silisyum elementinin diğer elementlerle birlikte mix (karışım) standardı hazırlandığında elementlerin kalibrasyonunda bozulmalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı silisyum elementi standart mix çözeltisi içerisinde hazırlanamamaktadır. Standart silisyum çözeltisi ayrı olarak hazırlanmaktadır. Bu durumda silisyum elementi okutulacak olan numunelerde silisyum ayrı, diğer elementler de ayrı olarak okutulduğundan aynı numunenin iki kez analizi yapılmaktadır.

**ICP-MS’de analizi yapılan elementler: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te, Hg, As, Ta, Si, Al, B, Be, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn, V, Ti, Os, Ag, Sc, La, Mo, Re, Nd, Pr, W, Ce, Nb, Sm, Gd, Zr.

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi (High Resolution Mass Spectrometer – HRMS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
QTOF MS-01* Numune Hazırlama Adet
QTOF MS-02* Metot geliştirme Adet
QTOF MS-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen) Adet 80,00
QTOF MS-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen) Adet
QTOF MS-05 Raporlama Adet 300,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (Gas Chromatography – Mass Spectrometry – GC-MS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
GC MS-01* Numune Hazırlama
GC MS-02* Metot geliştirme
GC MS-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen) Saat 80,00
GC MS-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen) Saat
GC MS-05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen) Saat 80,00
GC MS-06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen) Saat
GC MS-07* Head Space – Kalitatif Analiz
GC MS-08* Head Space – Kantitatif Analiz
GC MS-09* Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) – Kalitatif Analiz
GC MS-10* Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) – Kantitatif Analiz
GC MS-11 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

Gaz Kromatografisi-Alev İyonlaştırma Dedektörü (Gas Chromatography – Flame Ionization Dedector – GC-FID)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
GC FID-01* Numune Hazırlama
GC FID -02* Metot Geliştirme
GC FID -03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen) Adet
GC FID -04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen) Adet
GC FID -05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC FID -06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC FID -07* Head Space – Kalitatif Analiz
GC FID -08* Head Space – Kantitatif Analiz
GC FID -09* Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) – Kalitatif Analiz
GC FID -10* Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) – Kantitatif Analiz
GC FID -11 Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME) Analizi Adet 120,00
GC FID -12 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

Gaz Kromatografisi-Kütle/Kütle Spektrometresi (Gas Chromatography – Mass/Mass Spectrometry – GC-MS/MS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
GC MS/MS-01* Numune Hazırlama
GC MS/MS-02* Metot Geliştirme
GC MS/MS-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC MS/MS-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC MS/MS-05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC MS/MS-06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC MS/MS-07 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

Gaz Kromatografisi-Termal İletkenlik Dedektörü (Gas Chromatography – Thermal Conductivity Dedector – GC-TCD)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
GC TCD-01* Numune Hazırlama
GC TCD-02* Metot Geliştirme
GC TCD-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC TCD-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC TCD-05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC TCD-06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC TCD-07 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi (Triple Quadrupole Mass Spectrometer – LC-MS/MS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
LC MS/MS-01* Numune Hazırlama
LC MS/MS-02* Metot Geliştirme
LC MS/MS-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen)
LC MS/MS-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
LC MS/MS-05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
LC MS/MS-06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
LC MS/MS-07 Uyuşturucu ve Yasaklı Madde Analizi Adet 250,00
LC MS/MS-08 Aminoasit Profilinin Belirlenmesi Adet 200,00
LC MS/MS-09** Bisfenol-A ve Türevlerinin Kalitatif ve Kantitatif Analizi Adet 200,00
LC MS/MS-10 Akrilamit Analizi Adet 150,00
LC MS/MS-12 Nitröz Amin Analizi Adet 200,00
LC MS/MS-13 Sülfamik Asit Analizi Adet 300,00
LC MS/MS-14 Fenolik Antioksidan Analizi Adet 300,00
LC MS/MS-15 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

**HEMA (Hidroksietil metakrilat), TEG DMA (Trietilen glikol dimetakrilat), DUMA (Üretan dimetakrilat), Bis GMA (Bisfenol A gliserolat dimetakrilat), Bis EMA ( Bisfenol A Etoksilat dimetakrilat)

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
HPLC-01* Numune Hazırlama
HPLC-02* Metot Geliştirme
HPLC-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen)
HPLC-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
HPLC-05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
HPLC-06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
HPLC-07* Aktif Madde Bozunma Ürünleri Tespit Çalışması

(Stres Testi)

HPLC-08* Plastik Katkı Maddesi (Plastic Additive) Analizi
HPLC-11 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle iletişime geçiniz.

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy - NMR)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AFK1.1* 1H-NMR Adet 80,00
AFK1.2 1H -NMR+ D2O EXCHANGE Adet 110,00
AFK1.3* 13C-NMR(COUPLED) Adet 170,00
AFK1.4* 13C-NMR (DECOUPLED) Adet 110,00
AFK1.5* 13C-NMR (APT) Adet 130,00
AFK1.6* 13C-NMR (DEPT) Adet 130,00
AFK1.7 COSY-2D Adet 170,00
AFK1.8 NOESY-2D Adet 170,00
AFK1.9 ROESY-2D Adet 170,00
AFK1.10 HETCOR-2D Adet 170,00
AFK1.12 HSQC-2D Adet 170,00
AFK1.13 HMBC-2D Adet 170,00
AFK1.14 HMQC-2D Adet 170,00
AFK1.15 31P-NMR Adet 150,00
AFK1.16 19F-NMR Adet 150,00
AFK1.17 Raporlama Adet 500,00

*13C-NMR ölçümleri en fazla 2 saattir. İlave süreleri için saat başına % 10 ek ücret alınır. CDCl3 ve DMSO-d6 haricindeki diğer çözücülerde fiyat %30 artırılır.

Tek Kristal X-Ray Kırınımı (Single-Crystal X-Ray Diffraction)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AFK2.1 Tek Kristal XRD Analizi Adet 850,00
AFK2.2 Raporlama Adet 500,00

CHNS Elementel Analiz (CHNS Elemental Analysis)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AFK3.1 CHNS Analizi Adet 150,00

Polarimetre (Polarimeter)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AFK4.1 Spesifik Optik Çevirme Derecesinin Belirlenmesi Adet 150,00
AFK4.2 Enantiyomerik Saflığın Belirlenmesi Adet 150,00

Kiral Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (Chiral High Performance Liquid Chromatography (HPLC))

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AFK5.1* Enantiyomerik Saflığın Belirlenmesi Adet 400,00
AFK5.1** Enantiyomerik Saflığın Belirlenmesi Adet 1.500,00

*Metot, müşteri tarafından belirtilecektir.

** Metot, kurum tarafından geliştirilecektir.

European Pharmacopoeia (EP) Testleri*

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
EP-1 Plasticised PVC materials for containers for blood
EP-2 Plasticised PVC materials for transfusion of blood
EP-3 Polyolefins
EP-4 Polyethylene without additives for containers
EP-5 Polyethylene with additives for containers
EP-6 Polypropylene for containers and closures
EP-7 Poly(ethylene – vinyl acetate) for containers and tubing
EP-8 Silicone oil used as a lubricant
EP-9 Non-plasticised PVC materials for non-injectable solutions
EP-10 Non-plasticised PVC materials for dry dosage forms
EP-11 Plastic additives
EP-12 Plasticised PVC materials for intravenous solutions
EP-13 Polyethylene terephthalate for containers
EP-14 Glass containers for pharmaceutical use
EP-15 Plastic containers and closures for pharmaceutical use
EP-16 Sterile plastic containers for human blood
EP-17 Sterile containers of plasticised PVC for human blood
EP-18 Containers of plasticised PVC with anticoagulant solution
EP-19 Sterile single-use plastic syringes
EP-20 Rubber closures for containers
EP-21 Reagents
EP-22 Residual solvents
EP-23 İdentification Test
E-24 Extractables and Leachables Testing

*Hizmet bedeli analizin içeriğine göre belirlenmektedir. Fiyat teklifi almak için merkezimizle iletişime geçiniz.

Hassas Dilimleme (Wafer Dicer)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
WD-01 Ölçüm Saat 80,00
WD-02 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

Prob İstasyonu (Probe Station)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
PS-01 Ölçüm Saat 80,00
PS-02 Sıcaklığa Bağlı Ölçümler Gün 300,00
PS-03 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

Tel Bağlama (Wire Bonder)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
WB-01 Ölçüm Saat 80,00
WB-02 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

Hızlı Isıl İşlemci (Rapid Thermal Proccesor)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
RTP-01* Ölçüm Tek Sefer 80,00
RTP-02 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

*Bir seferde 6 adet 2 × 2 cm2 boyutlarında örnek yapılabilir.

Saçtırma Sistemi (Sputtering System)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
SS-01* Ölçüm Tek Sefer 80,00
SS-02 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

*Bir ince film büyütme minimum 3 saatlik ücret gerektirir.

Termal Buharlaştırma (Thermal Evaporation)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
TE-01* Ölçüm Tek Sefer 80,00
TE-02 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

*Aynı anda 5 adet 2 × 2 cm2 boyutlarında örnek yapılabilir.

Maske Hizalayıcı (Mask Aligner)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
MA-01 Ölçüm Saat 80,00
MA-02 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 300,00

Odaklanmış Işın Demeti-Taramalı Elektron Mikroskobu (Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscope) - FIB-SEM

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
FIB-01* FIB-SEM ile İşlem

* Hizmet bedelleri için lütfen merkezimizle görüşünüz.

Hücre Kültürü Analizleri (Cell Culture Analysis)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
HK-01 Hücre Kültürü Laboratuvarı Kullanımı Günlük 15,00
HK-02 Hücre Çoğaltma (Pasajlama) T25Flask

  • MCF7 (Meme Kanseri)
  • A549 (Akciğer Kanseri)
  • CaCO2 (Kolon Kanseri)
  • MCF 10A (Sağlıklı Meme Epiteli)
  • HepG2 (Karaciğer Kanseri)
  • SHSY5 (Nöroblastoma)
  • Oral Fibroblast
  • MRC-5 (Sağlıklı Akciğer Fibroblastı)
T25 flask 1.000,00
HK-03 Hücre açma, çoğaltma, stoklama (20 gün)

Sarf malzemeler araştırmacı tarafından sağlanırsa

Sarf malzemeler DAYTAM tarafından karşılanırsa*

Vial  

700,00

1.000,00

HK-04** Hücre Kültürü Tekniklerine Giriş Eğitimi, Stoktan hücre açma, pasajlama, dondurma, hücre sayımı, sitoksisite testi (MTT) uygulaması Eğitim 1 kişi 1.500,00

2 kişi 2.000,00

3 kişi 2.500,00

(en fazla 3 kişi)

*Araştırıcı tarafından tarafımıza ulaştırılan açılmamış donmuş/T25 flasktaki hücre hatları için geçerlidir. Hücrelerin büyüme etkinlikleri 10 gün süre boyunca test edilir. Hücreden ve ulaştırmadan kaynaklı hataların sorumluluğu kabul edilmez. Donmuş/T25 flaskta getirilen hücrelerde kontaminasyon olup olmadığı kontrol edildikten sonra çoğaltma ve stoklama işlemi yapılır. Özel nitelikteki sarflar talep eden araştırmacı/firma tarafından karşılanacaktır.

Araştırmacı tarafından sağlanan hücre, kit ve sarf malzemelerin soğuk zincir kurallarına uygun şekilde merkezimize ulaştırılması gereklidir. Tarihi geçmiş ya da transfer sırasında bozulmuş malzemeler ile deney yapılmayacaktır.

**Öğrenci olması durumunda %20 indirim uygulanır.

 

Akan Hücre Ölçer (Akış Sitometri) (Flow Cytometry)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
AS-01* Annexin-PI ile apoptoz-nekroz hücre analizi (Annexin V-FITC/PI) Tüp

Plaka

30,00

150,00

AS-02* Mitokondriyal membran potansiyeli analizi (JC-1 analiz) Tüp

Plaka

30,00

150,00

AS-03* ROS (Reaktif oksijen türleri) analizi Tüp

Plaka

30,00

150

AS-04* Ölü ve canlı bakteri sayımı Tüp

Plaka

30,00

150,00

AS-05* Kaspaz Aktivite Analizi  (Kaspaz 3/6/9) Tüp

Plaka

30,00

150,00

AS-06** Akım sitometri analizi için örnek hazırlanması Örnek 400,00
AS-07*** Beckman Coulter Cytoflex cihaz konfigürasyonuna uygun kitler için yöntem geliştirme Örnek 800,00
AS-08**** Akım Sitometri Temel Kullanıcı Eğitimi Kişi 1.000,00

*Kullanılacak olan kitler talep eden tarafından temin edilecektir. Kite ilişkin optimizasyonlar DAYTAM’da yapılacaktır.

 Örnekler kit protokolüne uygun olarak hazırlanıp, sadece okuma için getirilecekse flow tüp/96 kuyucuklu plakaların ışıktan korunarak getirilmesi gerekmektedir. Boyasız kontrol grubu örneklerin getirilmesi mecburidir. 

**Kite ilişkin protokoller analizden önce DAYTAM’da yapılacaksa kontrol ve uygulama yapılmış hücreler ekildiği kapta herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt olarak getirilmelidir.

***Çalışılacak olan kitlerin sisteme uygunluğu konusunda bilgi almak için cihazdan sorumlu uzmanlarla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

****Öğrenci olması durumunda %20 indirim uygulanır.

Mikroplaka Okuyucu (Elisa Reader)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
ELR-01 DNA/RNA Saflık ve Miktar Analizi Örnek 20,00
ELR-02* ELİSA kit protokolüne göre hazırlanmış hazır Örnekler, sadece okuma Plaka 10,00
ELR-03** ELİSA kit protokolü uygun örnek plaka hazırlanması ve okutulması Plaka 600,00
ELR-04 Elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması Plaka 750,00
ELR-05 Mikroplaka Okuyucu Temel Kullanıcı Eğitimi Kişi 800,00

*Sadece okuma amaçlı olan örneklerde, plakaların kit protokolüne uygun olarak hazırlanması talep eden araştırmacı tarafından yapılacaktır. Plakaların kit protokolüne uygun olarak ısı ve ışıktan korunarak getirilmesi gerekmektedir.

**ELISA kiti talep eden araştırmacı tarafından temin edilecektir. Örneklerin kit protokolüne uygun olarak hazırlanması ve okutulması cihaz uzmanı tarafından yapılacaktır. Biyolojik Örneklerde doku örneklerinin ezilmeden, biyolojik sıvıların ise donmuş halde soğuk zincirde getirilmesi gerekmektedir. Hücreler ekildiği kapta herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt olarak getirilmelidir.

Protein Analizleri (Protein Analysis)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
PA-01* SDS-PAGE Jeli Yürütme Jel 20,00
PA-02* Jel Dökümantasyonu Jel 20,00
PA-03* Trans-Blotlama Jel/Membran 20,00
PA-04* Nanodrop ile Protein Miktar Tayini Örnek 20,00

*Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak sarf malzemeler araştırmacıya aittir.

DNA/RNA Analizleri (DNA/RNA Analysis)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
DRA-01* PCR (kitsiz) Tek Kullanım 10,00
DRA-02* Real Time PCR Tek Kullanım 50,00
DRA-03* Agaroz jel-Jel Görüntüleme Jel 20,00
DRA-04* Agaroz jel-Jel Yürütme Jel 20,00
DRA-04* Elektroporasyon ile gen aktarımı Örnek (küvetli)

Örnek (küvetsiz)

200,00

80,00

*Kullanılan cihaz bedelleridir. Kullanılacak sarflar araştırmacıya aittir.

Mikroskobi Analizleri (Microscopy Analysis)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
MİG-01 Kamera entegreli ışık mikroskobu ile görüntü alma Saat 15,00
MİG-02 Kamera entegreli floresan mikroskobu ile görüntü alma Saat 50,00
MİG-03 Kamera entegreli ters (inverted) ışık mikroskobu ile görüntü alma Saat 15,00

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskobu (Laser Scanning Confocal Microscope)

MİG-04* Hazır Preparatlar için Görüntüleme denemesi Saat 100,00
MİG-05 Hazır Preparat Görüntüleme (Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullanılan floresan işaretin eksitasyon ve emisyon dalga boyları araştırmacı tarafından belirtilmelidir.) Saat 100,00

 

MİG-06 Hazır Preparat Görüntüleme: 2D görüntüleme Saat 100,00

 

MİG-07 Hazır Preparat Görüntüleme: 3D (Z-stack) görüntüleme Saat 100,00

 

MİG-08 Hazır Preparat Görüntüleme: Tile scan (tam görüntü alma) alınarak video haline getirilme) Saat 100,00

 

MİG-09 Hazır Preparat Görüntüleme: Time series (istenilen zaman ve lokasyondan istenilen sayıda görüntü Saat 100,00

 

MİG-10 Hazır Preparat Görüntüleme: Fotobleaching (soldurma deneyleri) Saat 100,00

 

MİG-11** Örnek Hazırlama Örnek 100,00

*Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullanılan floresan işaretin eksitasyon ve emisyon dalga boyları araştırmacı tarafından belirtilmelidir.

**Örnek hazırlamada gerekli olan sarf ve floresan boyalar, hazırlama ilişkin protokoller araştırmacı tarafından sağlanmalıdır.

Luminometre (Luminometer)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
LMN-01* Cihaz Kullanımı Örnek 10,00

*Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak sarf malzemeler araştırmacıya aittir.

Örnek Hazırlama (Sample Preparation)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
ÖH-01* Ultrasantrifüj Kullanımı Saatlik Kullanım

 

Tüpler

  • 30 mL
  • 2 mL
100,00

 

 

40,00

50,00

ÖH-02 Bilyeli homojenizatör Örnek 5,00
ÖH-03 Ultrasonik homojenizatör Örnek 10,00
ÖH-04 Liyofilizatör  kullanımı Gün-Dondurulmuş Örnekler

Gün-Dondurulmamış Örnekler

60,00

80,00

ÖH-05 Kryostat ile kesit alma Saat 50,00

*Ultrasantrifüj kullanımı için özel tüpler gerekmektedir. Saatlik kullanım bedeline tüp ücretleri dahil değildir.

Mikrobiyoloji (Microbiology)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
MB-01 Mikrobiyoloji Laboratuvar Kullanımı Gün 15,00
MB-02 Çalkalayıcı İnkübatör Kullanımı Gün 15,00