Fiyatlandırma Politikası

DAYTAM; kurum farkı gözetmeksizin, tüm araştırmacılara tek fiyat politikası uygulamaktadır.

Hizmet Bedelleri

Hizmet bedelleri; saat, gün veya numune adedine göre belirlenmektedir. Kapsamlı test ve analizlerde hizmet bedeli test ve analizin içeriğine göre belirlenmektedir. Hizmet bedellerine %20 KDV dahil değildir.

Geçirimli Elektron Mikroskopu (Transmission Electron Microscope–TEM)

 

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
TEM-01*

HR (malzeme örnekleri) veya HC (biyolojik örnekler) modunda aydınlık alan görüntülemesi

Bright Field Imaging with HR and HC modes

Adet

Piece

350,00
TEM-02*

HR (malzeme örnekleri) veya HC (biyolojik örnekler) modunda aydınlık alan görüntülemesi

Bright Field Imaging with HR and HC modes

Saat

Hour

700,00
TEM-03

STEM ile uygun numunelerde karanlık alan görüntülemesi (düşük çözünürlükte görüntü)

Dark Field Imaging with Low Resolution by STEM

Saat

Hour

700,00
TEM-04**

EDS modu ile Element Tayini

Element Determination with EDS mode

Saat

Hour

700,00
TEM-05***

EDS modu ile Noktasal, Çizgisel ve Bölgesel Haritalama

Elementel Mapping (point linear and area) with EDS mode

Saat

Hour

700,00
TEM-06

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.000,00

*Numune hazırlanırken kullanılan ilk grid ücrete dâhildir. Numunenin görüntülenmesi esnasında kullanılacak ek grid için 250 TL ilave ücret alınacaktır.

The first grid used while preparing the sample is included in the price. An additional fee of 250 TL will be charged for the additional grid to be used during the display of the sample.

** ve ***Bu analizler için numunenin tahmini elementel içeriğinin numune sağlayıcı tarafından mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Element tayini ve haritalama işlemi her örnek için uygun değildir. Numuneler grid yüzeyinde incelendiğinden bazı örneklerde enerji seviyesinin yeterince yükselememesinden dolayı bu analizler yapılamayabilir. Detaylar için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

For these analyses, the estimated elemental content of the sample must be specified by the sample provider. Element determination and mapping is not suitable for every sample. Since the samples are examined on the grid surface, these analyzes may not be possible due to the energy level not being high enough in some samples. Please contact us for details.

Atomik Kuvvet Mikroskopu (Atomic Force Microscope–AFM)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
AFM-01*

AFM Numune İnceleme

Sample Inspection with AFM

Saat

Hour

600,00
AFM-02*

Manyetik Kuvvet Mikroskop

Magnetic Force Microscopy

Saat

Hour

800,00
AFM-03*

Elektrostatik Kuvvet Mikroskop

Electrostatic Force Microscopy

Saat

Hour

800,00
AFM-04*

İletken AFM Ölçümü

Conductive Atomic Force Microscopy

Saat

Hour

800,00
AFM-05*

Sürtünme Modunda Analiz

Friction Force Microscopy

Saat

Hour

500,00
AFM-06*

Adhesion Ölçümü

Adhesion Measurement

Saat

Hour

1.000,00
AFM-07*

Sıvı Hücrede Ölçümler

Measurements in Liquid Cell

Saat

Hour

1.000,00
AFM-08*

Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM)

Scanning Tunneling Microscopy

Saat

Hour

1.200,00
AFM-09*

Kelvin Prob Mikroskop

Kelvin Probe Microscopy

Saat

Hour

1.000,00
AFM-10

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.500,00

*AFM analizlerinde kullanılan ekstra her bir tip için analiz bedeline ek olarak (1.000,00TL x kullanılan tip sayısı) tip ücreti alınacaktır.

For each extra tip used in AFM analysis, a tip fee will be charged in addition to the analysis cost (1.000,00TL x the number of types used).

Taramalı Elektron Mikroskopu (Scanning Electron Microscope–SEM)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
SEM-01*

FE-SEM ile İnceleme

Sample Inspection with FE-SEM

Adet

Piece

400,00
SEM-02

FE-SEM ile İnceleme

Sample Inspection with FE-SEM

Saat

Hour

1.200,00
SEM-03

FE-SEM /EDS ile Yarı Kantitatif Analiz

Semi-Quantitative Analysis with FE-SEM / EDS

Saat

Hour

1.400,00
SEM-04

FE-SEM /EDS ile Haritalama

Mapping with FE-SEM /EDS

Saat

Hour

1.500,00
SEM-05

FE-SEM /EDS ile Noktasal ve Çizgisel Analiz

Point and Linear Analysis with FE-SEM / EDS

Saat

Hour

1.500,00
SEM-06**

Metalik Kalıntı Analizi ve Raporlama

Metallic Residue Analysis and Reporting

Adet

Piece

10.000,00
SEM-07***

Numune Hazırlama

Sample Preparation

Set

Series

1.200,00
SEM-08

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

2.000,00

1 adet numune 15 dakikalık çalışma süresini kapsamaktadır. Bu sürenin aşılması halinde ekstra ücretlendirme yapılacaktır.

One sample covers a working time of 15 minutes. If this period is exceeded, an extra fee will be charged.

1 saatlik çalışma maksimum 4 numunenin incelenmesini içermektedir. Numune sayısının 4 üzerinde olması halinde ekstra ücretlendirme yapılacaktır.

1 hour of operation includes the examination of a maximum of 4 samples. If the number of samples is more than 4, an extra charge will be made.

*Cihazımızda biyolojik ve sıvı numuneler incelenmemektedir.

The system is not suitable for biological and liquid samples.

**Bu analizde, malzemelerin yüzeyinde metalik kalıntı/kalıntıları olup olmadığı FE-SEM/EDS ile belirlenmekte ve raporlanmaktadır.

In this analysis, the presence of metallic residue(s) on the surface of the materials is determined and reported by FE-SEM/EDS.

***İletken olmayan numuneler için altın ve/veya paladyum kaplama işlemi: bir set işlemde 6 numune kaplanabilmektedir.

Gold and/or palladium coating process for non-conductive samples: 6 samples can be coated in one set process.

Mikro Raman Spektroskopi (Micro Raman Spectroscopy)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
RMN-01

Genel Spektrum

Survey Spectrum

Adet

Piece

300,00
RMN-02

Haritalama

Mapping

Saat

Hour

350,00
RMN-03

Derinlik Profili

Depth Profile

Saat

Hour

350,00
RMN-04

Polarize Edilmiş Spektrum

Polarized Spectrum

Adet

Piece

300,00
RMN-05

Sıvı İçerisinde Spektrum

Spectrum in Liquid

Adet

Piece

300,00
RMN-06

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.500,00

X-Işını Fotoelektron Spektroskopi (X-Ray Photoelectron Spectroscopy–XPS)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
XPS-01

XPS Genel Tarama

XPS Survey Spectrum

Adet

Piece

500,00
XPS-02*

XPS Kısmi Tarama (Bir Element için)

High Resolution Spectra for one element

Adet

Piece

300,00
XPS-03

UV/UPS Ölçümü

UPS Survey Spectrum

Adet

Piece

500,00
XPS-04

Yüzey Elementel Haritalama

Surface Elemental Mapping

Saat

Hour

1.000,00
XPS-05**

Derinlik Profili (Ar iyonları ile)

Depth Profile with Ar ions

Adet

Piece

400,00
XPS-06

Açıya Bağlı Ölçüm (Genel Tarama)

Angle Dependent Measurement (Survey Spectrum)

Adet

Piece

500,00
XPS-07

Açıya Bağlı Ölçüm (Kısmi Tarama)

Angle Dependent Measurement (High Resolution Spectra for one element)

Adet

Piece

300,00
XPS-08

Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)- Genel Spektrum (Bir element için)

Temperature Dependent Measurement (Survey Spectrum between 70-350 Kelvin)

Adet

Piece

1.000,00
XPS-09

Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)- Kısmi Spektrum (Bir element için)

Temperature Dependent Measurement (High Resolution Spectra for one element between 70-350 Kelvin)

Adet

Piece

500,00
XPS-10

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

2.000,00

*İstenilen kısmi spekrum taraması sadece 1s orbitalinde (C,N,O,Li vs.) yapılacaksa bu fiyat üzerinden her bir element taraması için %50 indirim uygulanır.

If the desired partial spectrum scan (high resolution spectra) is to be performed only in the 1s orbital (C, N, O, Li etc.), 50% discount is applied for each element scan over this price.

**Bu fiyat sadece 1 katman derinlik profili oluşturma bedelidir. Katman veya katmanlarda alınacak ölçümlerdeki ölçüm ücretini içermemektedir.

This price is for 1-layer depth profiling only. It does not include the measurement fee in the measurements to be taken in the layer or layers.

X-Işını Kırınımı (X-Ray Diffraction–XRD)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
XRD-01

Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni

Diffraction Pattern of Powder and Bulk Samples

Adet

Piece

400,00
XRD-02

Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni

Diffraction Pattern of Powder and Bulk Samples

Saat

Hour

800,00
XRD-03*

İnce Film Kırınım Deseni

Diffraction Pattern of Thin Films

Adet

Piece

500,00
XRD-04

İnce Film Kırınım Deseni

Diffraction Pattern of Thin Films

Saat

Hour

850,00
XRD-05

Kalitatif Böbrek Taşı Analizi

Qualitative Kidney Stone Analysis

Adet

Piece

500,00
XRD-06

Kalitatif Analiz (Toz, bulk ve ince film)

Qualitative Analysis (Powder, Bulk and Thin Film)

Adet

Piece

1.000,00
XRD-07**

XRR (Reflectivity) Analizi

XRR (Reflectivity) Analysis

Adet

Piece

3.000,00
XRD-08

Kalıntı Gerilme Analizi

Residual Stress Measurement

Adet

Piece

3.000,00
XRD-09***

XRD Numune Hazırlama

Sample Preperation

Adet

Piece

250,00
XRD-10

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

2.000,00

* Bir saati geçen çalışmalarda adetlik analiz ücretinin %50’si her bir saatlik analiz bedeline eklenir. Her bir adet numune analizinde 15 dakikalık ince ayar yapılması gerekmektedir ve bu süre analiz süresine eklenir.

For studies that exceed one hour, 50% of the analysis fee is added to each hourly analysis fee. Each sample analysis needs to be fine-tuned for 15 minutes and this period is added to the analysis period.

**Numune bilgilerinin (yoğunluk, tahmini kalınlık vs.) numune sahibi tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

Sample information (density, estimated thickness, etc.) must be specified by the sample owner.

***Numune hazırlama işlemi: Öğütülmemiş numunelerin öğütülmesi, yüzeyi bozuk olan numunelerin düzeltilmesi, boyutları uygun olmayan numunelerin uygun şekilde boyutlandırılması ve cam üzerine toz numunelerin homojen bir biçimde dağıtılması.

Sample preparation: Grinding the unground samples, smoothing out the unground samples, sizing the unsuitable samples properly, and homogeneously distributing the powder samples on the glass.

FT-IR Spektrofotometre (Fourier-Transform Infrared Spectrophotometer–FT-IR)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
FT-IR-01*

Elmas ATR Spektrum (6000-50 cm-1)

ATR Diamond Spectrum (6000-50 cm-1)

Adet

Piece

200,00
FT-IR-02

İnce film Hücresi (Işının numuneye geliş ve detektöre dönme açısına bağlı ölçümler) Açıya Bağlı Ölçüm

Angle Dependent Spectrum in thin film cell

Adet

Piece

200,00
FT-IR-03

ZnSe HATR (Sıvı numune ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için)

ZnSe HATR (In order to obtain sensitive data in liquid sample measurements)

Adet

Piece

200,00
FT-IR-04

Dağınık Yansıma Seçeneği (Diffuse Reflectance: Toz Numune Ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için)

Diffusive Reflectence (In order to obtain sensitive data in powder sample measurements)

Adet

Piece

200,00
FT-IR-05

Yansıtılıcı Yansıma Seçeneği (Specular Reflectance: İnce Film ve Bulk Numune ölçümleri)

Specular Reflectance (for thin film and bulk samples)

Adet

Piece

200,00
FT-IR-06

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.600,00

*Sıvı, katı ve toz numuneler için absorpsiyon, transmisyon ve yansıma spektrumu elde edilir.
*Absorption, transmission and reflection spectra are obtained for liquid, solid and powder samples.

UV-VIS-NIR Spektrofotometre (UV-VIS-NIR Spectrophotometer)

 

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
UV-01*

Katı ve İnce Film Numunelerde Ölçüm

Spectrum of Bulk and Thin Film Samples

Adet

Piece

100,00
UV-02*

Sıvı Numunelerde Ölçüm

Spectrum of Liquid Samples

Adet

Piece

150,00
UV-03*

Toz Numunelerde Ölçüm

Spectrum of Powder Samples

Adet

Piece

150,00
UV-04

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

800,00

*Absorbance, Transmittance ve Reflectance ölçümleri ayrı olarak fiyatlandırılır.
Absorbance, Transmittance and Reflectance measurements are priced separately.

Fotolüminesans (Photoluminescence)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
PL-01*

Oda Sıcaklığında Spektrum

Survey Spectrum (at room temperature)

Adet

Piece

200,00
PL-02*

Sıcaklığına Bağlı Spektrum (10-350 Kelvin)

Temperature Dependent Spectrum between 10-350 Kelvin

Saat

Hour

1.250,00
PL-03

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

750,00

*İnce film, bulk ve toz numuneler için PMT, InGaAs ve Si Dedektör ile 325-1600 nm dalga boyu aralığında spektrum elde edilir.

*For thin film, bulk and powder samples, spectrum is obtained in the wavelength range of 325-1600 nm with PMT, InGaAs and Si Detector.

Tane Büyüklüğü ve Zeta Potansiyel (Zeta Potential–ZSP)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
ZET-01

Parçacık Boyut Analizi

Particle Size Distribution

Adet

Piece

200,00

Parçacık Boyut Analizi

Particle Size Distribution

Saat

Hour

400,00
ZET-02

Zeta Potansiyeli Analizi

Zeta Potential

Adet

Piece

200,00

Zeta Potansiyeli Analizi

Zeta Potential

Saat

Hour

400,00
ZET-04

İsoelektronik Nokta Belirlenmesi

Determination of Isoelectric Point

Adet

Piece

600,00
ZET-05

Molekül ağırlığı tayini (Işık Saçınımı ile)

Molecular Weight Determination by light scattering

Adet

Piece

600,00
ZET-06

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.500,00

X-Işını Floresans Spektrometresi (X-Ray Fluorescence–XRF)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
XRF-01

XRF Analizi (Katı Numune)

XRF Analysis (Bulk Sample)

Adet

Piece

350,00
XRF-02

Kırma ve Öğütme

Crushing and Grinding

Adet

Piece

100,00
XRF-03

Presleme

Pressing

Adet

Piece

100,00
XRF-04

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.500,00

Odaklanmış İyon Demeti-Taramalı Elektron Mikroskobu (Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscope) - FIB-SEM

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
FIB-01*

FIB-SEM ile İşlem

Analysis with FIB-SEM

Adet

Piece

* Analiz bedelleri çalışma içeriğine göre belirlenmektedir. Hizmet bedelleri için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.
*Analysis costs are determined according to the content of the study. Please contact our center for service charges.

Yüzey Alanı ve Mikrogözenek Boyutu Ölçümü (Bet Surface Area Analysis–BET)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
BET-01

BET Yüzey Alanı (N2 adsorpsiyonu) Ölçümü

BET Surface Area Measurement by N2 Adsorbtion

Adet

Piece

550,00
BET-02

Kemisorpsiyon Ölçümü

Chemisorption Measurement

Adet

Piece

1.000,00
BET-03

H2 Adsorpsiyonu Ölçümü

BET Surface Area Measurement by H2 Adsorbtion

Adet

Piece

550,00
BET-04

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.500,00

Temas Açısı Ölçümü (Contact Angle Measurement)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
TMS-01

Temas Açısı Ölçümü

Contact Angle Measurement

Adet

Piece

120,00
TMS-02

Yüzey Porozitesi (Topografya) Analizi

Topography Analysis

Adet

Piece

400,00
TMS-03

Yüzey Gerilimi Analizi

Surface Tension Analysis

Adet

Piece

350,00
TMS-04

Serbest Yüzey Enerjisi Analizi

Free Surface Energy Analysis

Adet

Piece

350,00
TMS-05

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.200,00

Yüzey Porozitesi Ölçümü (Surface Porosity Measurement–SPM)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
SPM-01

Ölçüm

Measurement

Adet

Piece

400,00
SPM-02

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.200,00

Dokunarak Taramalı Profilometre (Profilometer)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
PM-01

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

Surface Roughness Measurement

Adet

Piece

200,00
PM-02

Haritalama

Mapping

Saat

Hour

750,00
PM-03

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

1.200,00

Dilatometre (Dilatometer)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
DL-01

Analiz

Analysis

Adet

Piece

300,00
DL-02

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlama

Interpretation and Reporting of Analysis Results

Adet

Piece

800,00

Hassas Dilimleme (Wafer Dicer)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
WD-01

İşlem

Process

Saat

Hour

500,00
WD-02

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

1.000,00

Prob İstasyonu (Probe Station)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
PS-01

Ölçüm

Measurement

Saat

Hour

300,00
PS-02

Sıcaklığa Bağlı Ölçümler

Temperature Dependent Measurement

Saat

Hour

800,00
PS-03

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

1.000,00

Tel Bağlama (Wire Bonder)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
WB-01

Ölçüm

Measurement

Saat

Hour

300,00
WB-02

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

800,00

Hızlı Isıl İşlemci (Rapid Thermal Proccesor)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
RTP-01

İşlem

Process

Adet

Piece

350,00
RTP-02

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

1.000,00

Termal Buharlaştırıcı (Thermal Evaporation)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
TE-01*

İşlem

Process

Adet

Piece

500,00
TE-02

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

1.000,00

*Aynı anda 5 adet 2 × 2 cm2 boyutlarında örnekle çalışılabilmektedir.
*It is possible to work with 5 samples of 2 × 2 cm2 dimensions at the same time.

Maske Hizalayıcı (Mask Aligner)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
MA-01

İşlem

Process

Adet

Piece

600,00
MA-02

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

1.000,00

Fiziksel Buhar Kaplama – Saçtırma Sistemi (Physıcal Vapor Deposıtıon Sysytem)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
PVD-01*

İşlem

Process

Adet

Piece

600,00
PVD-02

Temel Kullanıcı Eğitimi

Training for users

Gün

Day

1.000.00

* Bir ince film büyütme minimum 3 saatlik işlem gerektirir. Aynı anda 5 adet 2 × 2 cm2 boyutlarında örnekle çalışılabilmektedir.

Deposition of a thin film requires a minimum of 3 hours of operation. It is possible to work with 5 samples of 2 × 2 cm2 dimensions at the same time.

İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer-ICP-MS)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
ICP MS-01

Mikrodalga Sistemi İle Numune Hazırlama

Sample Preparation with Microwave Digestion

Adet

Piece

250,00
ICP MS-02*

Tek Element Kantitatif Analizi

Single Element Quantitative Analysis

Adet

Piece

300,00

Aynı Numunede İlave Her Bir Elementin Kantitatif Analizi

Quantitative Analysis of Each Additional Element in the Same Sample

Adet

Piece

30,00
ICP MS-03

Bitki ve Toprak Örneklerinde Makro, Mikro ve Eser Element Analizi

Analysis of Macro, Micro and Trace Elements in Plant and Soil Samples

Adet

Piece

500,00

Aynı Numunede İlave Her Bir Elementin Kantitatif Analizi

Quantitative Analysis of Each Additional Element in the Same Sample

Adet

Piece

50,00
ICP MS-04**

Raporlama

Report

Adet

Piece

800,00
ICP MS-05***

Örnek Hazırlama ve ICP-MS Kullanıcı Eğitimi

Sample Preparation and ICP-MS User Training

Adet

Piece

* ICP-MS ile analizi yapılan elementler: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te, Hg, As, Ta, Si, Al, B, Be, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn, V, Ti, Os, Ag, Sc, La, Mo, Re, Nd, Pr, W, Ce, Nb, Sm, Gd, Zr. P, In.

Elements analyzed by ICP-MS: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te, Hg, As, Ta, Si, Al, B, Be, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn, V, Ti, Os, Ag, Sc, La, Mo, Re, Nd, Pr, W, Ce, Nb, Sm, Gd, Zr. P, In.

**Rapor, validasyon ve metot verilerini içerir.

The report includes method and validation data.

***Fiyat, başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 The price will be determined after your application has been reviewed.

Sıvı Kromatografi-Kuadrupol Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre (Accurate-Mass Quadrupole Tıme Of Flıght–Q-TOF LC/MS)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
QTOF LC/MS-01*

Örnek Hazırlama

Sample Preparation

Adet

Piece

QTOF LC/MS-02

Tam Kütle Tayini

Accurate Mass Measurement (HRMS)

Adet
Piece
250,00
QTOF LC/MS-03

Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme

Method Development for Quantitative Analysis of Single Component

Adet

Piece

6.000,00

İlave Her Bileşen İçin

Per Each Additional Component

Adet

Piece

1.500,00

Kantitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

500,00
QTOF LC/MS-04

Kütüphane Taramalı Tek Bileşen Kalitatif Analizi

Qualitative Analysis of Single Component with Library Search

Adet

Piece

800,00
QTOF LC/MS-05

Kütüphane Taramalı Çoklu Bileşen Kalitatif Analizi

Qualitative Analysis of Multi-Components with Library Search

Adet

Piece

15.000,00
QTOF LC/MS-06**

Çoklu Bileşen Kalitatif Analizi

Qualitative Analysis of Multi-Components

Adet

Piece

800,00
QTOF LC/MS-07*

Örnek Hazırlama ve  Q-TOF LC/MS Kullanıcı Eğitimi

Sample Preparation and Q-TOF LC/MS User Training

Adet
Piece

*Fiyat, başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 The price will be determined after your application has been reviewed.

**Analiz sonuçları total iyon kromatogramı olarak verilir.

The analysis results are given as a total ion chromatogram.

Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi (Triple Quadrupole Mass Spectrometer – LC-MS/MS)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
LC MS/MS-01*

Örnek Hazırlama

Sample Preparation

Adet

Piece

LC MS/MS-02**

Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme

Method Development for Quantitative Analysis of Single Component

Adet

Piece

6.000,00

İlave Her Bileşen İçin

Per Each Additional Component

Adet

Piece

1.500,00

Kantitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

500,00
LC MS/MS-03

Uyuşturucu ve Yasaklı Madde Analizi

Drug and Banned Substance Analysis

Adet

Piece

1.500,00
LC MS/MS-04

Aminoasit Profilinin Belirlenmesi

Determination of Amino Acid Profile

Adet

Piece

1.000,00
LC MS/MS-05***

Bisfenol-A ve Akrilatların Kantitatif Analizi

Quantitative Analysis of Bisphenol-A and Acrylates

Adet

Piece

750,00
LC MS/MS-06

Akrilamit Analizi

Acrylamide Analysis

Adet

Piece

750,00
LC MS/MS-07

Nitrözaminlerin Analizi

Nitrosamines Analysis

Adet

Piece

2.500,00
LC MS/MS-08

Sülfamik Asit Analizi

Sulfamic Acid Analysis

Adet

Piece

1.500,00
LC MS/MS-09

Serumda Steroid Analizi

Steroid Analysis in Serum

Adet

Piece

2.500,00
LC MS/MS-10****

Serumda Vitamin D Analizi

Vitamin D in Serum

Adet

Piece

2.500,00
LC MS/MS-11

Tükürükte Kortizol-Kortizon Analizi

Cortisol-Cortisone Analysis in Saliva

Adet

Piece

2.500,00
LC MS/MS-12***** Fenolik Antioksidan Analizi

Adet

Piece

750,00
LC MS/MS-13******

Raporlama

Report

Adet

Piece

1.000,00
LC MS/MS-14*

Örnek Hazırlama ve LC MS/MS Kullanıcı Eğitimi

Sample Preparation and LC MS/MS User Training

Adet

Piece

*Fiyat, başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 The price will be determined after your application has been reviewed.

**Referans kimyasal standartlar araştırmacı tarafından sağlanır.

Reference chemical standards are provided by the researcher.

***HEMA (Hydroxyethyl methacrylate), TEG DMA (Triethylene glycol dimethacrylate), DUMA (Urethane dimethacrylate), Bis GMA (Bisphenol A glycerolate dimethacrylate), Bis EMA (Bisphenol A Ethoxylate dimethacrylate).

****25-OH-Vitamin D2, 25-OH-Vitamin D3, 3-epi-25-OH-Vitamin D3.

*****Hesperidin, Keracyanin Chloride, Naringin, Peonidin-3-o-glucoside, Epigallocatechin Gallate, Cyanidin-3-o-glucoside, Vitexin, Curcumin, Rosmarinic Acid, Chlorogenic Acid, Myricetin, Isorhamnetin, Taxifolin, Quercetin, Ellagic Acid, Catechin, Epicatechin, Luteolin, Naringenin, Apigenin, Galangin, Chrysin, Resveratrol, Sinapic Acid, Syringic Acid, Ferulic Acid, Quinic Acid, Caffeic Acid, Gallic Acid, Vanillic Acid, p-Coumaric Acid, Vanillin, 4-OH-Benzoic Acid, Pyrogallol, Fumaric Acid.

******Rapor, validasyon ve metot verilerini içerir.

The report includes method and validation data.

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (Hıgh Pressure Lıquıd Chromatography–HPLC)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
HPLC-01*

Örnek Hazırlama

Sample Preparation

Adet

Piece

HPLC-02**

Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme

Method Development for Quantitative Analysis of Single Component

Adet

Piece

3.000,00

İlave Her Bileşen İçin

Per Each Additional Component

Adet

Piece

750,00

Kalitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

600,00
HPLC-03***

Preparatif HPLC

Preparative HPLC

Saat

Hour

750,00
HPLC-04****

Raporlama

Report

Adet

Piece

750,00
HPLC-05*

Örnek Hazırlama ve HPLC Kullanıcı Eğitimi

Sample Preparation and HPLC User Training

Adet

Piece

*Fiyat, başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 The price will be determined after your application has been reviewed.

**Referans kimyasal standartlar araştırmacı tarafından sağlanır.

Reference chemical standards are provided by the researcher.

***Çözücü ve metot araştırmacı tarafından sağlanır.

Solvent and method are provided by the researcher.

****Rapor, validasyon ve metot verilerini içerir.

The report includes method and validation data.

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi/Alev İyonlaşma Dedektörü (Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Flame Ionization Detector–Gc-Ms/Fid)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
GC MS-01*

Örnek Hazırlama

Sample Preparation

Adet

Piece

GC-MS-02**

Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme

Method Development for Quantitative Analysis of Single Component

Adet

Piece

4.000,00

İlave Her Bileşen İçin

Per Each Additional Component

Adet

Piece

750,00

Kalitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

500,00
SPME-01** Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme
Method Development for Quantitative Analysis of Single Component
Adet
Piece
5.000,00
İlave Her Bileşen İçin
Per Each Additional Component
Adet
Piece
750,00

Kalitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

1.500,00

SPME Yöntemi İle Aroma Profili Kalitatif Analizi

Aroma Profile Qualitative Analysis with SPME Method

Adet

Piece

1.500,00
Headspace-01**

Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme

Method Development for Quantitative Analysis of Single Component

Adet

Piece

5.000,00

İlave Her Bileşen İçin

Per Each Additional Component

Adet

Piece

750,00

Headspace İle Kantitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

1.500,00

Headspace İle Kalitatif Analiz

Qualitative Analysis

Adet

Piece

1.500,00
GC FID-01**

Tek Bileşenin Kantitatif Analizi için Yöntem Geliştirme

Method Development for Quantitative Analysis of Single Component

Adet

Piece

4.000,00

İlave Her Bileşen İçin

Per Each Additional Component

Adet

Piece

750,00

 Kantitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

500,00
GC FID-02

Yağ Asidi Analizi için Örnek Hazırlanması

Sample Preparation for Fatty Acid Analysis

Adet

Piece

300,00
GC FID-03

Yağ Asidi Analizi

Fatty Acid Analysis

Adet

Piece

500,00
GC-MS/FID-01***

Raporlama

Report

Adet

Piece

750,00
GC-MS/FID-02*

Örnek Hazırlama ve GC-MS/FID Kullanıcı Eğitimi

Sample Preparation and GC-MS/FID User Training

Adet

Piece

*Fiyat, başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 The price will be determined after your application has been reviewed.

**Referans kimyasal standartlar araştırmacı tarafından sağlanır.

Reference chemical standards are provided by the researcher.

***Rapor, validasyon ve metot verilerini içerir.

The report includes method and validation data.

Gaz Kromatografisi-Termal İletkenlik Dedektörü (Gas Chromatography – Thermal Conductivity Dedector – GC-TCD)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
GC TCD-01*

Kantitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

1.000,00
GC TCD-02*

Kantitatif Analiz

Quantitative Analysis

Adet

Piece

750,00

*Karbonmonoksit, Metan, Azot, Karbondioksit, Hidrojen Sülfür ve Hidrojen.

Carbon monoxide, methane, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and hydrogen.

İLU Kapsamı Ve Kapsamı Dışındaki Çalışmalar

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
U.Y.** Tıbbi Farmasotik Ürünler Adet
Kozmetik Ürünler Adet
Veteriner İlaçları Adet
Gıda Katkı Maddeleri Adet
Yem Katkı Maddeleri Adet
Kimyasal Madde ve Müstahsarları Adet
Extractable ve Leachable Testleri Adet
Stres Çalışmaları Adet
Benzerlik Çalışmaları Adet

*Fiyat, başvurunun incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 The price will be determined after your application has been reviewed.

**Uygulama Yok.

UV-VIS Spektrofotometri (UV-VIS Spectrophotometer)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
UV-01*

Ölçüm

Measurement

Adet

Piece

100,00

*Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak olan sarf malzemeler araştırmacılar tarafından temin edilecektir.

*The cost is for the device use. The consumables will be provided by the researchers.

Floresans Spektrofotometri (Fluorescence Spectrophotometer)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
FS-01*

Ölçüm

Measurement

Adet

Piece

150,00
FS-02*

Ölçüm

Measurement

Mikroplaka

Microplate

1.750.00

* Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak olan sarf malzemeler araştırmacılar tarafından temin edilecektir.

*The cost is for the device use. The consumables will be provided by the researchers.

Hücre Kültürü Analizleri (Cell Culture Analysis)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
HK-01*

Hücre Kültürü Laboratuvarı Kullanımı

Cell Culture Laboratory Use

Günlük

Daily

350,00
HK-02**

Hücre açma, çoğaltma, stoklama (20 gün)

Thawing,culture, and storage of the cells (20 days)

 • Vial/Vial
 • Flask/Flask
 • 2.500,00
 • 3.000,00
HK-03

MTT ile Sitotoksisite testleri: Tek tip hücre ile 1 örnek için 1 plaka başına 7 konsantrasyon (dilüsyon) + 1 Kontrol için (tek saat dilimi, 24 veya 48 veya 72 saatlik)

Cytotoxicity tests with MTT: 7 concentrations (dilutions) per  plate for each  sample with one type of cell +  a  control (single time period, 24 / 48/ 72 hours)

Örnek
Sample
2.500,00
HK-04

MTT ile Sitotoksisite testleri: Tek tip hücre ile 1 örnek için 1 plaka başına 7 konsantrasyon (dilüsyon) + 1 Kontrol için (iki saat dilimi, 24 ve 48 veya 48 ve 72 saatlik)

Cytotoxicity tests with MTT: 7 concentrations (dilutions) per  plate for each  sample with one type of cell +  a  Control (two time periods, 24- 48/ 48-72 hours)

Örnek
Sample
3.500,00
HK-05

MTT ile Sitotoksisite testleri: Tek tip hücre ile 1 örnek için 1 plaka başına 7 konsantrasyon (dilüsyon) + 1 Kontrol için (iki saat dilimi, 24 ve 48 veya 48 ve 72 saatlik)

Cytotoxicity tests with MTT: 7 concentrations (dilutions) per  plate for each  sample with one type of cell +  a  Control (three time periods, 24- 48-72 hours)

Örnek
Sample
4.500,00
HK-06

Verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanması

Statistical analysis and interpretation of data

Analiz

Analysis

5.000,00

*Hücre kültürü laboratuvar kullanımı günlük bedelidir. Tüm sarf malzemeler kullanıcılar tarafından sağlanacaktır. Uzun süreli kullanım için lütfen daytaminfo@atauni.edu.tr ile iletişime geçiniz.

* The cost is the daily use of the cell culture laboratory. All consumables will be provided by users. For long-term use, please contact via daytaminfo@atauni.edu.tr.

**Araştırıcı tarafından tarafımıza ulaştırılan açılmamış donmuş/T25 flasktaki hücre hatları için geçerlidir. Hücrelerin büyüme etkinlikleri 10 gün süre boyunca test edilir. Hücreden ve ulaştırmadan kaynaklı hataların sorumluluğu kabul edilmez. Donmuş/T25 flaskta getirilen hücrelerde kontaminasyon olup olmadığı kontrol edildikten sonra çoğaltma ve stoklama işlemi yapılır. Özel nitelikteki sarflar (besiyerleri vb.) talep eden araştırmacı/firma tarafından karşılanılacaktır. Araştırmacı tarafından sağlanan hücre, kit ve sarf malzemelerin soğuk zincir kurallarına uygun şekilde merkezimize ulaştırılması gereklidir. Tarihi geçmiş ya da transfer sırasında bozulmuş malzemeler ile deney yapılmayacaktır.

** It is valid for cell lines in unopened frozen/T25 flasks delivered to us by the investigator. The growth efficiency of the cells is tested for ten days. No responsibility is accepted for errors originating from the cell and transportation. After checking whether there is contamination in the cells brought in frozen/T25 flasks, passaging and stocking are performed. The requesting researcher/company will cover special consumables (mediums, etc.). Cells, kits, and consumables provided by the researcher must be delivered to our center under the cold chain rules. Experiments could not be carried out with outdated or deteriorated materials during transfer.

Akan Hücre Ölçer (Akış Sitometri) (Flow Cytometry)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti ₺
Analysis Charge ₺
AS-01*

Annexin-PI ile apoptoz-nekroz hücre analizi (Annexin V-FITC/PI)

Detection of Apoptosis-necrosis with (Annexin V-FITC/PI)

 • Tüp/Tube
 • Plaka/Microplate
 • 200,00
 • 1.250,00
AS-02*

Mitokondriyal membran potansiyeli analizi (JC-1 analiz)*

Mitochondrial membrane potential analysis (JC-1 analysis)

 • Tüp/Tube
 • Plaka/Microplate
 • 200,00
 • 1.250,00
AS-03*

ROS (Reaktif oksijen türleri) analizi

ROS (Reactive oxygen species) detection

 • Tüp/Tube
 • Plaka/Microplate
 • 200,00
 • 1.250,00
AS-04*

Ölü ve canlı bakteri sayımı

Dead and live bacteria  detection

 • Tüp/Tube
 • Plaka/Microplate
 • 200,00
 • 1.250,00
AS-05*

Kaspaz Aktivite Analizi (Kaspaz 3/6/9)

Caspase Activity Analysis (Caspase 3/6/9)

 • TüpTube
 • Plaka/Microplate
 • 200,00
 • 1.250,00
AS-06**

Beckman Coulter Cytoflex cihaz konfigurasyonuna uygun çalışılabilinecek kitler için yöntem geliştirme

Method development for kits be suitable with Beckman Coulter Cytoflex device configuration

Örnek

Sample

4.000,00
AS-07

Flow sonuçlarının analizi ve yorumlanması

Analysis and Interpretation of Flow Results

Analiz

Analysis

5.000,00

*Kullanılacak olan kitler araştırmacılar temin edilecektir. Kite ilişkin optimizasyonlar DAYTAMda yapılacaktır.Örnekler kit protokolüne uygun olarak hazırlanıp, sadece okuma için getirilecekse tüp/96 kuyucuklu plakaların ışıktan korunarak getirilmesi gerekmektedir. Boyasız kontrol grubu örneklerin getirilmesi mecburidir. Kite ilişkin protokoller analizden önce DAYTAMda yapılacaksa kontrol ve uygulama yapılmış hücreler ekildiği kapta herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt olarak getirilmelidir.

*The researchers will provide the kits. Optimizations regarding the kit will be performed in DAYTAM. If the samples are to be prepared by the kit protocol and only to be brought for reading, tube/96-well plates should be brought protected from light. In addition, unstained control group samples must be brought.

**Çalışılacak olan kitlerin sisteme uygunluğu konusunda bilgi almak için cihazdan sorumlu uzmanlarla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

**In order to get information about the suitability of the kits to be studied for the system, it is necessary to contact the specialists responsible for the device.

Mikroplaka Okuyucu (Elisa Reader)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti
Analysis Charge ₺
ELR-01

DNA/RNA Saflık ve Miktar Analizi

DNA/RNA Purity and Quantity Analysis

Tek Kullanım
Single Use
150,00
ELR-02*

ELİSA kit protokolüne göre hazırlanmış hazır Örnekler, sadece okuma

Samples prepared according to the ELISA kit protocol, read only

Mikroplaka

Microplate

150,00
ELR-03**

ELİSA kit protokolü uygun örnek plaka hazırlanması ve okutulması

Preparation and reading of the sample plate in accordance with the ELISA kit protocol

Mikroplaka

Microplate

3.000,00
ELR-04

ELİSA dataların analizi ve yorumlanması

ELISA Data Analysis and Interpretation

Mikroplaka

Microplate

6.000,00

*Sadece okuma amaçlı olan örneklerde, plakaların kit protokolüne uygun olarak hazırlanması talep eden araştırmacı tarafından yapılacaktır. Plakaların kit protokolüne uygun olarak ısı ve ışıktan korunarak getirilmesi gerekmektedir.

*In the samples intended for reading only, the preparation of the plates by the kit protocol will be carried out by the researcher. Therefore, the plates should be brought protected from heat and light by the kit protocol.

**ELISA kiti araştırmacı tarafından temin edilecektir. Örneklerin kit protokolüne uygun olarak hazırlanması ve okutulması cihaz uzmanı tarafından yapılacaktır. Biyolojik Örneklerde doku örneklerinin ezilmeden, biyolojik sıvıların ise donmuş halde soğuk zincirde getirilmesi gerekmektedir. Hücreler ekildiği kapta herhangi bir işleme tabi tutulmadan direkt olarak getirilmelidir.

** The researcher will provide the ELISA kit. The device user will prepare and read the samples by the kit protocol. In biological samples, tissue samples should be brought without crushing, and biological fluids should be brought frozen under the cold chain. Cells should be brought directly without undergoing any processing.

Protein Analizleri (Protein Analysis)

Analiz Kodu

Analysis Code

Analiz

Analysis

Birim

Unit

Analiz Ücreti

Analysis Charge ₺

PA-01*

SDS-PAGE Jeli Yürütme

SDS-PAGE Gel Running

Jel

Gel

400,00
PA-02*

Jel Dökümantasyonu

Gel Imaging

Jel

Gel

125,00
PA-03*

Trans-Blotlama

Trans Blotting

Membran

Membrane

500,00
PA-04*

Nanodrop ile Protein Miktar Tayini

Protein Quantification with Nanodrop

Örnek

Sample

125,00
PA-05*

Isoelektrik Fokuslama Cihazı Kullanımı

Isoelectric Focusing

Tek Kullanım

Single Use

700,00

* Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak olan sarf malzemeler araştırmacılar tarafından temin edilecektir.

*The cost is for the device use. The consumables will be provided by the researchers.

DNA/RNA Analizleri (DNA/RNA Analysis)

Analiz Kodu

Analysis Code

Analiz

Analysis

Birim

Unit

Analiz Ücreti

Analysis Charge ₺

DRA-01*

PCR

 PCR

Tek Kullanım

Single Use

100,00
DRA-02*

Real Time PCR

 Real Time PCR

Tek Kullanım

Single Use

250,00
DRA-03*

Agaroz Jel Görüntüleme

Agarose Gel-Imaging

Jel

Gel

125,00
DRA-04*

Agaroz Jel-Yürütme

Agarose Gel-Running

Jel

Gel

250,00
DRA-05*

Elektroporasyon ile gen aktarımı

Gene transfer by electroporation

Örnek

Sample

400,00

* Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak olan sarf malzemeler araştırmacılar tarafından temin edilecektir.

*The cost is for the device use. The consumables will be provided by the researchers.

Mikroskobi Analizleri (Microscopy Analysis)

Analiz Kodu
Analysis Code
Analiz
Analysis
Birim
Unit
Analiz Ücreti ₺
Analysis Charge ₺
MİG-01

Kamera entegreli ışık mikroskobu ile görüntü alma

Image acquisition camera-integrated light microscope

Saat

Hour

100,00
MİG-02

Kamera entegreli  floresan mikroskobu  ile görüntü alma

Image acquisition camera-integrated fluorescence microscope

Saat

Hour

350,00
MİG-03 Kamera entegreli ters (inverted) ışık mikroskobu ile görüntü alma

Saat

Hour

100,00

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskobu (Laser Scanning Confocal Microscope)

MİG-04*

Hazır Preparatlar için Görüntüleme denemesi*

Imaging Trial for Slide

 • Preparat/Slide
 • Saat/Hour
 • 100,00
 • 400,00
MİG-05*

Hazır Preparat Görüntüleme

Imaging of Slide 

 • Preparat/Slide
 • Saat/Hour
 • 100,00
 • 400,00

 

MİG-06***

Örnek Hazırlama

Sample Preparation

Örnek/Preparat

Sample/Slide

200,00

*Araştırmacı tarafından örnek hazır getirilir, kullanılan floresan işaretin eksitasyon ve emisyon dalga boyları araştırmacı tarafından belirtilmelidir.

* The researcher brings the sample ready, and the researcher should specify the excitation and emission wavelengths of the fluorescent label used.

**Örnek hazırlamada gerekli olan sarf ve floresan boyalar, hazırlama ilişkin protokolller araştırmacı tarafından sağlanmalıdır.

**Consumables and fluorescent dyes required for sample preparation, and preparation protocols should be provided by the researcher.

 

Örnek Hazırlama (Sample Preparation)

Analiz Kodu

Analysis Code

Analiz

Analysis

Birim

Unit

Analiz Ücreti

Analysis Charge ₺

ÖH-01*

Ultrasantrifüj Kullanımı

Ultracentrifuge Use

 • Tek Kullanım / Single Use
 • Tüpler
  • 30/ 2 mL
 • 375,00
 • 250,00
ÖH-02*

Bilyeli homojenizatör

Tissue lyser

Tek Kullanım

Single Use

500,00
ÖH-03*

Ultrasonik homojenizatör

Ultrasonic homogenizer

Örnek

Sample

225,00
ÖH-04*

Liyofilizatör kullanımı

Lyophilizer use

 • Gün-Dondurulmuş Örnekler/Day-Frozen Samples
 • Gün-Dondurulmamış Örnekler/Day-Unfrozen Samples
 • 450,00
 • 550,00
ÖH-05*

Kriyostat ile kesit alma

Sectioning with a cryostat

Örnek

Sample

200,00

*Kullanılacak olan sarf malzemeler araştırmacılar tarafından temin edilecektir.

*The consumables will be provided by the researchers.

Mikrobiyoloji (Microbiology)

Analiz Kodu

Analysis Code

Analiz

Analysis

Birim

Unit

Analiz Ücreti

Analysis Charge ₺

MB-01*

Mikrobiyoloji Laboratuvar Kullanımı

Microbiology Laboratory Use

Gün

Day

100,00
MB-02*

Çalkalayıcı İnkübatör Kullanımı

Use of Shaker-Incubator

Gün

Day

75,00

*Kullanılacak olan sarf malzemeler araştırmacılar tarafından temin edilecektir.

*The consumables will be provided by the researchers.

Gaz Kromatografisi-Alev İyonlaştırma Dedektörü (Gas Chromatography – Flame Ionization Dedector – GC-FID)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
GC FID-01* Numune Hazırlama
GC FID -02* Metot Geliştirme
GC FID -03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen) Adet
GC FID -04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen) Adet
GC FID -05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC FID -06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC FID -07* Head Space – Kalitatif Analiz
GC FID -08* Head Space – Kantitatif Analiz
GC FID -09* Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) – Kalitatif Analiz
GC FID -10* Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) – Kantitatif Analiz
GC FID -11 Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME) Analizi Adet 120,00
GC FID -12 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

Gaz Kromatografisi-Kütle/Kütle Spektrometresi (Gas Chromatography – Mass/Mass Spectrometry – GC-MS/MS)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
GC MS/MS-01* Numune Hazırlama
GC MS/MS-02* Metot Geliştirme
GC MS/MS-03* Kalitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC MS/MS-04* Kalitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC MS/MS-05* Kantitatif Analiz (Tek Bileşen)
GC MS/MS-06* Kantitatif Analiz (Birden fazla bileşen)
GC MS/MS-07 Raporlama Adet 500,00

*Numune hazırlanması, metot geliştirme ve birden fazla bileşen ile ilgili fiyatlandırma konusunda merkezimizle lütfen iletişime geçiniz.

European Pharmacopoeia (EP) Testleri*

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
EP-1 Plasticised PVC materials for containers for blood
EP-2 Plasticised PVC materials for transfusion of blood
EP-3 Polyolefins
EP-4 Polyethylene without additives for containers
EP-5 Polyethylene with additives for containers
EP-6 Polypropylene for containers and closures
EP-7 Poly(ethylene – vinyl acetate) for containers and tubing
EP-8 Silicone oil used as a lubricant
EP-9 Non-plasticised PVC materials for non-injectable solutions
EP-10 Non-plasticised PVC materials for dry dosage forms
EP-11 Plastic additives
EP-12 Plasticised PVC materials for intravenous solutions
EP-13 Polyethylene terephthalate for containers
EP-14 Glass containers for pharmaceutical use
EP-15 Plastic containers and closures for pharmaceutical use
EP-16 Sterile plastic containers for human blood
EP-17 Sterile containers of plasticised PVC for human blood
EP-18 Containers of plasticised PVC with anticoagulant solution
EP-19 Sterile single-use plastic syringes
EP-20 Rubber closures for containers
EP-21 Reagents
EP-22 Residual solvents
EP-23 İdentification Test
E-24 Extractables and Leachables Testing

*Hizmet bedeli analizin içeriğine göre belirlenmektedir. Fiyat teklifi almak için merkezimizle iletişime geçiniz.

Luminometre (Luminometer)

Analiz Kodu Analiz Birim Hizmet Bedeli
LMN-01* Cihaz Kullanımı Örnek 10,00

*Cihaz kullanım bedelidir. Kullanılacak sarf malzemeler araştırmacıya aittir.