Shimadzu QP2010 ULTRA

GC-MS: çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımı, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve kütle spektrometresi sistemidir.

Genel Bilgiler

GC-MS: çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılığıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir.

Gaz kromatografisi sistemleri, uçucu faza geçen tüm bileşiklerin analizinde kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde hava, toprak ve su analizlerinde (fenol, aldehit tayinleri), tarım ve gıda güvenliği ile ilgili düzenlemelerde (herbisit, pestisit, hidrokarbon tayinleri), ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde, polimer ve petrokimyasal analizlerde (doymuş ve doymamış hidrokarbon tayinleri) hatta gezegenlerin atmosfer bileşenlerinin tanımlanması amacı ile astrokimya alanlarında kullanılmaktadır.

İyon Optik Sistem

Yüksek hassasiyetli ölçüm yüksek hassasiyetli iyon kaynağı, iyon optik sisteminde yüksek ileti verimliliği ve iyon kaynağında sıcaklık homojenizasyonu sağlamaktadır.

ASSP™

Yüksek hızlı tarama yeni geliştirilen ASSP™ özelliği ile yüksek hızlı veri toplama ve işleme özelliklerine sahitir ve 10,000 u/sn’nin üzerindeki tarama hızlarında da yüksek hassasiyet elde edilebilmektedir.

FASST™

Scan/SIM ölçümleri FASST (Fast Automated Scan/Sim Type), kullanıcının tarama verilerini ve SIM verilerini tek bir analizde toplamasını sağlayan bir veri birleştirme tekniğidir. ASSP™, SIM dwell sürelerini hassasiyet kaybı yaratmaksızın 5 kata kadar kısaltarak ve kullanıcının daha fazla SIM kanalını ızleyebilmesini sağlayarak çalışma verimini arttırmaktadır.

Easy STop™

Kullanıcıların MS kaynağını kapatmadan enjeksiyon portu üzerinde bakım yapmasına olanak sağlamakta ve bekleme süresi Easy STop özelliği ile kısaltmaktadır.

Win Line MS™

GCMS-QP2010 Ultra iki dar-çaplı kapiler kolonun aynı anda MS’e takılmasına olanak vermektedir. Bu sayede, kolonu fiziksel olarak değiştirmeden aplikasyonlar arasında geçiş yapılabilmektedir.

Teknik Özellikler

Doğruluk Oranı

Sub 1-ppm mass accuracy improves confidence and reduces false positives

Veri İşleme

Fast data acquisition rates of up to 40 spectra/second ensure maximum compatibility with fast LC and high- throughput methods

Hassasiyet

High femtogram sensitivity enables identification of very low-abundance compounds

Tanıtım Kataloğu

Kataloğu İndir

Tanıtım Videosu