1

Misyon

DAYTAM, katma değeri yüksek, üretim ve tasarım aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç veya malzemelerin geliştirilmesinde disiplinlerarası bilimsel araştırmalara altyapı desteği sunabilme misyonuna sahiptir.
2

Vizyon

DAYTAM sahip olduğu yüksek teknolojik cihazlar ve laboratuvarlarla ulusal ve uluslararası arenada teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı ve nitelikli bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını hedeflemektedir.
3

Disiplinlerarası Çalışma

DAYTAM ülkemizdeki üniversitelerde bulunan ilgili bölüm ve programları temel ve ileri araştırma ve uygulama projelerini disiplinlerarası bir niteliğe ulaştırma, onlara bu projelerin uygulanması aşamasında fiziki ve teknik altyapı sağlama, bu bölüm ve programlardaki araştırmacılara cihaz altyapısı desteği sunma, onlara merkez bünyesinde yer alan cihazların etkin kullanımı ve uygulamaları ile ilgili eğitim seminerlerini organize etme noktasında destek sağlayacaktır.