Yapısal, Optik ve Morfolojik Özelliklerin Analizi ve Tayini

İnorganik ve organik yapılı malzemelerin elementel, morfolojik, yapısal, kimyasal, optik ve elektriksel özelliklerini mikro ve nano ölçekte çeşitli analiz cihazları ve teknikleri kullanarak karakterize ediyoruz. Bu analizler için ileri teknolojik spektroskopi ve görüntüleme teknikleri kullanarak araştırmacılara ve endüstriye güvenilir ve hassasiyeti yüksek sonuçlar sunuyoruz. Bu analizleri; toz veya katı numunelerde, ince filmlerde, metalik malzemelerde, biyomalzemelerde, biyomedikal ürünlerde ve cihazlarda, inorganik ve organik yapılarda, mineral örneklerinde, jeolojik örneklerde, ham maddelerde, seramik ve camlarda, plastiklerde ve mikro/nano aygıtlarda gerçekleştiriyoruz.

Aygıt Üretimi ve Karakterizasyonu

Günümüz teknolojileri alanındaki gelişmeleri esas alarak; araştırmacılar ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürünlerinin üretimini ve tasarımını yapıyoruz. Optik ve gaz sensörleri, biyosensörler, ışık yayan diyotlar (LED), fotokatalizör diyotlar, güneş hücreleri, yakıt pilleri, transistor gibi mikro ve nano aygıtların prototip üretimi ve karakterizasyonunu farklı sınıflardaki temiz odalarımızda (100, 1.000 ve 10.000 sınıfları) ve laboratuvarlarımızda ileri teknolojik cihaz ve ekipman altyapımız ile gerçekleştiriyoruz.

Cihazlar