1

İLU-GLP

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU)-Good Laboratory Practice (GLP): Klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemidir. İLU
prensiplerinin amacı, çalışmanın kalitesinin, güvenilirliğinin, bütünlüğünün; doğrulanabilir sonuçların raporlanmasının ve verilerin izlenebilirliğinin güvence altına alınmasıdır.
2

Kapsam

03.08.2022 tarihi itibarı ile Atatürk Üniversitesi DAYTAM, “Fiziksel ve Kimyasal Analizler” alanında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen “OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanına” sahiptir. TÜRKAK tarafından 4 yıl süreyle akredite edilen merkezimiz,
ülkemizde OECD İLU Uygunluk Beyanını alan kurumlar arasında 8, kamu kurumları arasında ise alanında ilktir.
3

Geçerlilik

İlaç ve Tıbbi Cihaz sektörüne yönelik olarak fiziksel-kimyasal testler olmak üzere Kimya ve Teknolojileri, Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji ve Yaşam Bilimleri alanlarında hizmet vermekte olan merkezimizde OECD GLP-İLU kapsamında yapılacak çalışmalar ve analiz raporları; ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık ve Fransa dâhil olmak üzere OECD üyesi toplam 38 ülkede geçerlidir. GLP-İLU kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarınızda sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız. GLP-İLU kapsamında gerçekleştirilecek çalışma taleplerinizi
daytam@atauni.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.