Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan şekilde gönderilen numune DAYTAM tarafından kabul edilmeyecektir.

Genel Numune Kabul Kriterleri

  • DAYSİS analiz başvurusu yapılmış olmalıdır.
  • Numunelerin sağlam bir şekilde DAYTAM’a ulaştırılmasından müşteri sorumludur.
  • Numunelerin özel saklama şartları varsa DAYSİS analiz başvuru formunda belirtilmelidir.
  • Numuneler polipropilen veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
  • Numuneler akmayacak ve dökülmeyecek gelecek şekilde kaplara konulmalıdır.
  • Numunelerin yüzeyleri tozlardan arındırılmış olmalıdır.
  • Numune ambalajları uygun şekilde etiketlenmelidir.
  • Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
  • Analiz süreci ve tahmini analiz süresi DAYSİS’ten görülebilir.