1. Test ve analiz başvurusu için kişinin DAYSİS kaydı zorunludur.
 2. Test ve analiz başvurusu DAYSİS üzerinden yapılır.
 3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numuneler analiz için kabul edilmez.
 4. Numune uygun bir şekilde kodlanmalıdır.
 5. İnsan ve çevre sağlığına zararlı etkileri olan numunelerin analizi özel izne tabi olacaktır.
 6. Müşterinin numunenin insan ve çevre sağlığına ve cihaza zararlı etkisinin olmadığını kabul ettiği var sayılır. Aksi takdirde oluşacak olumsuzluklardan müşteri sorumludur.
 7. Hizmet bedelleri ve ödeme şartları DAYTAM Web sitesinde (daytam.atauni.edu.tr) ayrıntılı olarak yer almaktadır. Numune kabul kriterleri Ek 1’de verilmiştir ve numunelerin bu kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir.
 8. Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olması sebebi ile elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden DAYTAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda  müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
 9. Müşteri randevulu analizlerde, randevu zamanında belirtilmiş olan laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerden dolayı hazır olamadığı durumlarda en az 3 gün önceden haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
 10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler sonuç raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler 15 gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir.
 11. Gönderilen kargo masrafı müşteriye aittir. Her türlü kargo gönderimi sırasında numunelerde meydana gelebilecek problemlerden DAYTAM sorumlu tutulamaz.
 12. Hizmet ücretinin ödendiğine dair belge DAYTAM’a ibraz edilmeden sonuç raporu düzenlenmez.
 13. Bilimsel makalelerde DAYTAM “Atatürk University East Anatolia High Technology Application and Research Center” olarak belirtilir.
 14. Müşteri deney sonuçlarının ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda DAYTAM’ın adının zikredilerek ve/veya Atatürk Üniversitesi Laboratuvarları vb. tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
 15. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda tekrardan yapılan analizlerde aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına 10 iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.
 16. Anlaşmazlık durumlarında Erzurum Mahkemeleri yetkilidir.