Kimyasal İçerik Analizi ve Yapı Tayini

Organik ve inorganik numunelerin kimyasal içerik ve yapı analizi için birçok teknik bir arada kullanılmakta olup, elde edilen verilerin topluca değerlendirilmesiyle karışımın bileşimini ve bileşenlerin açık yapılarını belirliyoruz. Endüstriyel ve doğal ürünlerin safsızlık ve toksik bileşen profilinin belirlenmesi için uygun analitik yöntemler geliştiriyor ve validasyonunu yapıyoruz. Bu çalışmaları kimyasallar, kozmetikler, farmasötikler, plastikler, polimerler, tıbbi cihazlar, gıda ürünleri, ambalaj malzemeleri, minareller, doğal ürünler, sentetik ürünler, biyoteknolojik ürünler ve biyolojik örneklerde gerçekleştirmekteyiz.

Eser Kimyasal Analizi

Eser kimyasal analizinde eser miktardaki metallerin ve kalıntı organik bileşiklerin tespiti yapılmaktadır. Ayrıca, ilaç kabı kapakları, proses ekipmanı ve tıbbi cihaz ambalajından kaynaklanan potansiyel Extractables and Leachables (E&L) tayini için metot geliştirme ve validasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İlaçlarda eser metal analizini USP <232> ve <233>, EP (2.4.20) ve ICH Q3D standartlarına uygun olarak yapıyor ve raporluyoruz.

Farmasötik Analizler

İlaç etken madde analizleri, ilaçlarda safsızlık analizleri, ilaçlarda stres çalışmaları, farmakokinetik çalışmalar, proteomiks ve metabolomiks çalışmaları için ileri kromatografik ve kütle sistemleri ile yöntem geliştirme ve validasyon hizmetleri vermekteyiz.

Cihazlar


Kromatografi-Kütle Spektrometre Laboratuvarı-II