Yönetimin Mesajı

Değerli Bilim İnsanları,

Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi–DAYTAM; temel bilimler, yaşam bilimleri ve malzeme bilimi sahalarında araştırma yapan bilim insanlarına ve sanayi kuruluşlarına laboratuvar, test ve analiz hizmeti sunmaktadır.

DAYTAM, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU (Good Laboratory Practice-GLP) Uygunluk Beyanına sahiptir. Bu, DAYTAM’ın ulusal ve uluslararası arenada saygınlığının, teknik yeterliliğinin ve güvenirliğinin resmi olarak tanınması anlamına gelmektedir.

DAYTAM, yetkin araştırmacı kadrosu, en üst düzey teknolojiye sahip cihazlar ve modern araştırma laboratuvarları ile aşağıda özetlenen alanlarda size hizmet vermekten büyük bir memnuniyet duyacaktır.

Kimyasallar, kozmetikler, farmasötikler, polimerler, gıda ürünleri, ambalaj malzemeleri, doğal ve sentetik ürünlerin kimyasal içerik ve yapı analizi birçok tekniğin bir arada kullanılmasıyla belirlenmektedir. Farmasötiklerde etken madde analizleri, benzerlik çalışmaları, safsızlık analizleri ve stres çalışmaları portföyümüzde yer almaktadır.

Farmasötiklerde extractables and leachables (E&L) tayinleri için metot geliştirme ve validasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda antioksidanlar, stabilizatörler, vulkanizasyon ajanları, ftalatlar, nitrozaminler, poliaromatik hidrokarbonlar ve elementsel safsızlıklar USP <1663>, USP <1664>, ISO 10993-12/-18, ICH Q3D, USP <232>, PQRI ve ICH M7 standartlarına göre analiz edilmektedir.

Aktif farmasötik bileşenin polimorfik formunun powder XRD ile tanımlanması ve parçacık boyut analizi gibi karakterizasyon hizmetleri de vermekteyiz.

Bizden test ve analiz talep etmeniz halinde, test ve analizlerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırılmasının garantisini veriyoruz.

DAYTAM Yönetimi