Yönetimin Mesajı

Değerli Bilim İnsanları,

Devlet Planlama Teşkilatının desteği ve Atatürk Üniversitesinin öz kaynakları ile kurulan Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi–DAYTAM, ülkemizin önde gelen araştırma ve uygulama merkezlerinden biridir. Yaklaşık 4000 m2 kullanım alanına sahip merkezimizde,  İleri Spektroskopi Laboratuvarı, İleri Görüntüleme Laboratuvarı, 10.000, 1.000 ve 100 sınıflarını içeren 160 m2 Temiz Oda, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Kromatografi, Kütle ve Gaz Sistemleri Laboratuvarları ve 2 adet konferans salonu bulunmaktadır.

DAYTAM; temel bilimler, yaşam bilimleri, malzeme bilimi ve mühendislik sahalarında araştırma yapan bilim insanlarına ve sanayi kuruluşlarına test ve analiz hizmeti sunmaktadır. Test ve analizler uluslararası standart (ISO, ICH, ASTM, EP, USP vb.) protokollere göre yüksek deneyime ve uzmanlığa sahip araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Analitik yöntem geliştirme ve validasyonu alanında yüksek deneyime sahip olan DAYTAM, İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice-GLP), ISO 17025 ve ISO 9001 kalite ve akreditasyon süreçlerini yakın bir gelecekte tamamlayacaktır.

DAYTAM; seminerler, çalıştaylar, kurslar vb. bilimsel etkinlikler yürüterek, bilim ve teknoloji kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.

DAYTAM Yönetimi