Agilent 7800 ICP-MS

ICP-MS; katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve yüksek doğrulukta kantitatif ya da kalitatif olarak ölçümüne olanak sağlayan ileri teknoloji bir analitik cihazdır.

Genel Bilgiler

ICP-MS; katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve yüksek doğrulukta kantitatif ya da kalitatif olarak ölçümüne olanak sağlayan ileri teknoloji bir analitik cihazdır.

Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme özelliği sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde olduğu gibi, başta metalik elementler olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunun nicel ve yarı-nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

DAYTAM ICP- MS laboratuvarlarının teknik altyapısı her türden katı ve sıvı örnekte analiz yapılabilecek donanıma sahiptir.

Laboratuvarının altyapı unsurları arasında SPS-4 otomotik yükleyicinin yanısıra Milestone connect ETHOS UP mikrodalga, Direct-Q 8 UV Ultrapure Water gibi örnek hazırlama birimlerinden oluşmaktadır.

ICP-MS cihazı ile her türlü bitki, toprak, kan, idrar, fauna ,flora örnekleri, maden, metal örnekleri, ayrıca gıdalar, yemler, ambalaj ürünlerinde metal analizleri içme suları, atık sular, çevre çalışmalarıyla ilgili diğer örneklerin analizi ng/L düzeyde gerçekleştirilebilir.

  1. Hızlı Ve Güvenilir Rutin Metal Analizlerine Olanak Verir. ICP-MS MassHunter Yazılımında Element Analizleri Için Elementlerin Integresyon Zamanı, Iç Standartlar Ve Plazma Koşullarının Halihazırda Yüklü Olduğu Yöntemler Sayesinde Hızlı Ve Güvenilir Bir Element Analizine Imkan Tanır.
  2. Numune Hazırlama Zamanının Azaltılması. Unique High Matrix Introduction (HMI) Teknolojisi Sayesinde Seyreltme Yapmadan % 3 Oranında Toplam Çözünmüş Madde Analizine Imkan Tanır. Böylelikle Hem Numune Miktarında Azalma Ve Zamandan Tasarruf Edilmiş Olur.
  3. Sinyal Miktarını Minimize Etmek. HMI Reduces Signal Suppression Sayesinde Yüksek Matrise Sahip Olan Örneklerde Kalibrasyon Standartlarına Gerek Kalmadan Analiz Yapabilmektedir.
  4. Girişimlerin Kaldırılarak Doğru Ve Güvenilir Verilerin Elde Edilmesi. Geliştirilen Helium (He) Collision Mode Kısmında Poliatomik Iyonların Girişimin Engellenmesi Sağlanarak Sonuçların Doğruluğu Ve Güvenirliği Arttırılmıştır.
  5. Single Run Kısmında Major Ve Trace Analit Modları. Geniş Ve Dinamik Bir Aralığa Sahip Olan Orthogonal Detector System (ODS) Direkt Olarak Major Elementlerin( 100 Veya 1000 Ppm) Analizine Imkan Tanır.
  6. Üst Düzeyde Verim Ve Üretkenlik. Integrated Sample Introduction System (ISIS 3) Ve SPS 4 Autosampler Kaliteden Ödün Vermeden Analiz Başına Maliyetleri Düşürmektedir.

Teknik Özellikler

Doğruluk Oranı

Sub 1-ppm mass accuracy improves confidence and reduces false positives

Veri İşleme

Fast data acquisition rates of up to 40 spectra/second ensure maximum compatibility with fast LC and high- throughput methods

Hassasiyet

High femtogram sensitivity enables identification of very low-abundance compounds

Tanıtım Kataloğu

Kataloğu İndir