Hitachi HighTech HT7700

Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) inorganik ve organik malzemelerin eş zamanlı mikro/nano ve kristal yapısının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Özellikle biyolojik, polimerik ve nano yapılı malzemelerin yüksek çözünürlük (HR) ya da yüksek kontrast (HC) modunda görüntülenmesi için uygundur.

Genel Bilgiler

Lantan hekzaborür (LaB6) elektron tabancalı, 40-120 kV aralığında hızlandırıcı voltaj altında çalışan Hitachi HT-7700 marka cihaz özellikle biyolojik, polimerik ve nano yapılı malzemelerin yüksek çözünürlük (HR) ya da yüksek kontrast (HC) modunda görüntülenmesi için uygundur.

Cihaz tek bir düğmeye basarak arama modundan (search mode) (ekran kamerasını görüntüleyerek) yüksek kaliteli, tam boyutlu resim çekme moduna (main camera mode) geçiş yapabildiği için seçilen alandan hızlı bir biçimde görüntü alınmasını sağlar.

Cihaz yüksek çözünürlük modundan yüksek kontrast moduna çok hızlı geçiş yapabildiği için çok yönlü kullanım için uygundur ve hem materyallerin hem de çeşitli biyolojik örneklerin incelenip analiz edilmesine uygundur.

Ana Kamera

8 mega piksel kamera mevcuttur. Ekran kamerası ve ana kamera arsında geçiş yapabilme özelliği sayesinde seçilen bölgeye odaklanma ve aynı bölgenin görüntüsünün eş zamanlı olarak kaydedilmesine imkan verir.

Odaklama

×100,000 kat büyütmeye kadar olan büyütmelerde otomatik fokuslama özelliği sayesinde nano yapılı malzemelerde odaklanmayı kolaylaştırır.

Kullanım Alanları

  • Nanomalzemeler için boyut belirleme
  • Yüksek çözünürlükte görüntü elde etme ve eş zamanlı görüntü kaydetme
  • Elementel haritalama
  • STEM modu aracılığıyla uygun numunelerde karanlık alan görüntülemesi

Numune Tipi

Toz ve uygun çözücüde çözünmüş halde bulunan, grid üzerine konulmaya uygun, yüzeyde film oluşturmayan, sabit yüzeylere biriktirilmiş örneklerde ise yüzeyden kazınarak numune almaya uygun mikron ve nanometre boyutundaki örneklerden görüntü elde etmek için kullanılır.

Numuneler analiz yaptıracak kişi tarafından herhangi özel bir koşul belirtilmediği takdirde oda sıcaklığında muhafaza edilir.

Teknik Özellikler

Çözünürlük

  • 0.204 nm (100 kV)
  • 0.144 nm (120 kV)

Büyütme

  • ×200 – ×200,000 (HC mode)
  • ×4,000 – ×600,000 (HR mode)

Gerilim

40-120 kV

Örnek Tutucu

30° ye kadar dönebilen örnek tutucu sayesinde numunenin farklı açılardan görüntüsünün alınmasına imkan sağlar.

Tanıtım Kataloğu

Kataloğu İndir

Tanıtım Videosu