Shimadzu UV-3600 Plus

Ultraviyole, görünür ışık ve yakın kızılötesi (UV-VIS-NIR) bölgede soğurma spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasını ölçmektedir.

Genel Bilgiler

Ultraviyole, görünür ışık ve yakın kızılötesi (UV-VIS-NIR) bölgede soğurma spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasını ölçmektedir.

İçme suyu analizleri, atık su analizleri, çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki anyonların belirlenmesi, organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınması, ince filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesinde, nanomalzemelerin farklı dalga boyunda ışıkla etkileşimleri ve soğurma bantlarının belirlenmesinde UV spektroskopisi sıklıkla kullanılmaktadır.

Yarıiletken ince filmlerde ayrıca bant aralığı tayininde ve soğurma katsayısı hesaplamalarında kullanılabilir.

Reflektans ve Transmitans Ölçüm

185-3300nm dalga boyu aralığında; sıvı, toz, ince film gibi numunelerin difuze/specular reflektans ve transmitans ölçümü yapılabilmektedir.

Halographic Grating

Fotometrik sistemi çift ışınlıdır. Ana monokromatör aberration corrected Czerny–Turner mounting içinde yüksek performanslı halographic grating tipindedir.

Otonom Konfigürasyon

Işık kaynakları maksimum hassasiyette cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmektedir.

PbS ve InGaAs Dedektör

UV-Visible-NIR bölge için R-928 tipinde photomultiplier, kurşun sülfür (PbS) ve InGaAs dedektörlere sahiptir.

Güçlü Yazılım

Cihazın işletim programı fotometrik ve miktar tayini, kinetik ölçüm ve zamana karşı tarama, DNA/RNA/Protein miktar tayini yapabilmektedir.

Teknik Özellikler

Numune Tipleri

Toz, katı, sıvı veya ince film

Monokrom Sapması

340nm’de maksimum 0.00005%

Doğrusallık

6. seviye soğruma

Dedektör

PbS ve InGaAs

Monokromatör

Ana monokromatör aberration corrected Czerny–Turner mounting içinde yüksek performanslı halographic grating tipindedir.

Tanıtım Kataloğu

Kataloğu İndir

Tanıtım Videosu