Bio-Rad Chemidoc Touch

Elektroforez elektriksel yükü olan moleküllerin elektrik alanda hareket etmesi temeline dayan bir ayrıştırma yöntemidir.

Genel Bilgiler

Elektroforez elektriksel yükü olan moleküllerin elektrik alanda hareket etmesi temeline dayan bir ayrıştırma yöntemidir. Bu yöntem temel alınarak uygulanan jel elektroforezi yönteminde, proteinler veya DNA molekülleri jel ortamına yüklenirler ve elektrik alana maruz bırakılırlar. Moleküller, elektrik alan sebebiyle jel matriksi içerisinde boyutlarına bağlı olarak yavaş veya hızlı hareket ederler ve birbirlerinden ayrışırlar. Bu yöntem günümüzde moleküler biyoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan en temel yöntemlerdendir. Jel elektroforezi yöntemiyle ayrıştırlan protein veya DNA moleküllerinin görünür olabilmesi bu moleküllerin değişik boyama yöntemleriyle görünür hale getirilmesi ve dökümante edilmesi gerekmektedir.

Chemidoc Touch görüntüleme sistemi yüksek çözünürlüklü bir jel dökümantasyon sistemidir. SDS-PAGE ve Agaroz jellerin veya blotlanmış  membranların görüntülenmesi ve görüntülerin dijital ortama aktarılması sağlanır. Görüntüleme işleminin bütün basamakları dokunmatik ekran sayesinde bilgisayar ihtiyaç duymadan yürütülür. Uygun jel tepsisine je yerleştirilir ve cihazda yüklü olan uygun ayarlardan biri seçilerek görüntüleme işlem hızlıca gerçekleştirilir.

Teknik Özellikler

 • Süper hassas CCD kamera
 • Yüksek aperture genişliği ile yüksek kemilimünesan hassasiyeti
 • UV-transillüminatör ve reflektif illimünasyon kabiliyeti
 • kemilimünesan, kolorimetrik western blotloma ve DNA/protein jellerinin görüntülenmesi
 • Yüksek dinamik aralık (104)
 • 12-bit veri işleme
 • Otomatik “pozlama” ayarıyla en iyi dinamik range için optimal pozlama zamanının ayarlanması
 • Görüntülenebilen Boyama Yöntemleri
  • Nükleik asit elektroforezi: Ethidium bromide (EtBr), SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, Gel Green, Gel Red, Fast Blast™ DNA Stain
  • Protein Jel elektroforezi: Stain-free technology, Coomassie Blue, Copper stain, Zinc stain Flamingo™ Fluorescent Gel Stain, Oriole™ Stain, Silver stain Coomassie, Fluor Orange, SYPRO Ruby, KryptonGörüntülenebilen Boyama Yöntemleri
  • Blotlama: Kolorimetrik boyalar, Qdot 525, Qdot 565, Qdot 625, Cy2, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Fluorescein