Bio-Rad Gel Doc XR+

Elektroforez elektriksel yükü olan moleküllerin elektrik alanda hareket etmesi temeline dayan bir ayrıştırma yöntemidir. Bu yöntem temel alınarak uygulanan jel elektroforezi yönteminde, proteinler veya DNA molekülleri jel ortamına yüklenirler ve elektrik alana maruz bırakılırlar.

Genel Bilgiler

Elektroforez elektriksel yükü olan moleküllerin elektrik alanda hareket etmesi temeline dayan bir ayrıştırma yöntemidir. Bu yöntem temel alınarak uygulanan jel elektroforezi yönteminde, proteinler veya DNA molekülleri jel ortamına yüklenirler ve elektrik alana maruz bırakılırlar. Moleküller, elektrik alan sebebiyle jel matriksi içerisinde boyutlarına bağlı olarak yavaş veya hızlı hareket ederler ve birbirlerinden ayrışırlar. Bu yöntem günümüzde moleküler biyoloji çalışmalarında sıklıkla kullanılan en temel yöntemlerdendir. Jel elektroforezi yöntemiyle ayrıştırlan protein veya DNA moleküllerinin görünür olabilmesi bu moleküllerin değişik boyama yöntemleriyle görünür hale getirilmesi ve dökümante edilmesi gerekmektedir.

Gel Doc XR+ görüntüleme sistemi yüksek çözünürlüklü bir jel dökümantasyon sistemidir. Bio-Rad Gel Doc XR+ sistemi sayesinde elektroforez sonrası boyanmış jellerin veya blotlama uygulaması sonrası membranlar üzerindeki protein veya DNA bantlarının görüntülenerek dijital ortama aktarılması sağlanır. “Image lab” yazılımı sayesinde jel veya blot üzerindeki bantların yoğunluğu hızlı ve kolay bir şekilde ölçülebilmektedir. Tekrarlanan görüntüleme işlemleri için işakış prosedürleri oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Böylece bant yoğunluğu ölçümü işlemi optimize edilerek tekrarlanabilirlik problemlerinin önüne geçilmektedir.

Teknik Özellikler

 • Çözünürlük >4 Mp
 • 12-bit veri işleme
 • 4.65 x 4.65 μm pixel büyüklüğü
 • Jel üzerinde otomatik band ve kulvar tespiti
 • Otomatik “pozlama” ayarıyla en iyi dinamik range için optimal pozlama zamanının ayarlanması
 • Görüntülenebilen Boyama Yöntemleri
  • Nükleik Asit Elektroforezi: Ethidium bromide (EtBr), SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, Gel Green, Gel Red, Fast Blast™ DNA Stain
  • Protein Jel Elektroforezi: Stain-free technology, Coomassie Blue, Copper stain, Zinc stain Flamingo™ Fluorescent Gel Stain, Oriole™ Stain, Silver stain Coomassie, Fluor Orange, SYPRO Ruby, Krypton
  • Blotlama: Kolorimetrik boyalar, Qdot 525, Qdot 565, Qdot 625, Cy2, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Fluorescein