Bio-Rad Trans-Blot® Turbo™ Transfer System

Western blotlama herhangi bir biyolojik örnekte spesifik bir proteinin varlığını, büyüklüğünü ve konsantrasyonunu tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Genel Bilgiler

Western blotlama herhangi bir biyolojik örnekte spesifik bir proteinin varlığını, büyüklüğünü ve konsantrasyonunu tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Yöntem kısaca şu şekildedir: Analize tabi biyolojik materyalden proteinler ekstrakt edilerek protein jel elektroforezi yöntemiyle jel üzerinde ayrıştırılırlar. Elde edilen jel bir membran üzerine alınır ve elektrik alana maruz bırakılarak jeldeki proteinlerin membran üzerine aktarılması sağlanır. Daha sonra aranılan proteine özgü antibodilerve o antibodiye özgü boyama yöntemleri kullanılarak aranılan protein membran üzerinde tespit edilir.

Proteinlerin jelden membranlara aktarılmasında kullanılan cihazlara blotlama cihazları denir.

Merkezimizde bulunan Trans-Blot Turbo jel içerisindeki proteinleri membrana dakikalar içerisinde transfer eden hızlı ve etkili bir western blotlama aparatıdır.

Teknik Özellikler

Mini ve midi jellerden 3 dakikada western blot membranlarına protein aktarımı gerçekleşmektedir.

Tek seferde 4 adete kadar mini veya 2 adete kadar midi jelle çalışılabilmektedir.