Bio-Rad Protean ® i12™ IEF

Proteinlerin 2D-PAGE ile ayrıştırılmasının ilk boyutu olan izoelektrik odaklanma basamağının gerçekleştirildiği cihazdır.

Genel Bilgiler

Proteinlerin 2D-PAGE ile ayrıştırılmasının ilk boyutu olan izoelektrik odaklanma basamağının gerçekleştirildiği cihazdır.

Elektroforez elektriksel yükü olan moleküllerin elektrik alanda hareket etmesi temeline dayan bir ayrıştırma yöntemidir. Bu yöntem temel alınarak geliştirilen jel elektroforezi yönteminde, proteinler veya DNA molekülleri jel ortamına yüklenirler ve elektrik alana maruz bırakılırak hareket etmeleri sağlanır. Proteinler amfoterik moleküllerdir ve bulundukları ortamın pH değerine göre pozitif veya negatif yük alırlar ve belli bir pH değerinde yükleri “0” sıfırdır. Proteinlerin yüklerinin “0” olduğu bu pH değerine izoelektrik nokta denir.  2D-PAGE elektroforezi olarak adlandırılan yöntemde proteinlerin yüklendiği jel ortamı aynı zamanda bir pH gradiyenti olduğu için proteinler gradiyent içerisinde yüklerinin “0” olduğu noktaya doğru hareket ederler ve o noktaya gelerek hareketlerini durdururlar. Daha sonra bu proteinler bir SDS-Polyakrilamid jel elektroforezi yardımıyla moleküler ağırlıklarına ayrıma tabi tutulurlar ve yüksek çözünürlüklü bir ayrışma sağlanır. Iki basamaktan oluşan bu elektroforez sistemine 2D-PAGE veya çift boyutlu jel elektroforezi denir. Bu yöntem günümüzde özellikle proteomik çalışmalarda sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir.

Merkezimiz protein laboratuvarında bulunan PROTEAN® i12™ IEF cihazı ile immobilize pH gradient (IPG) stripleri kullanılarak iki boyutlu jel elektroforezi (2D-PAGE) sisteminin ilk boyutu olan proteinlerin izoelektrik fokuslanması (IEF) gerçekleştirilmektedir. Sistemimizle 12 adete kadar 7, 11, 13, 17, 18, ve 24 cm boyutundaki IPG stripler kullanılmaktadır.  PROTEAN® i12™ IEF sisteminin en önemli özelliği herbir strip için ayrı güç kaynağına sahip olmasıdır. Bu sayede tek bir problemli örneğin diğer örnekleri etkilemesinin önüne geçilirken, değişik türdeki örnekler, farklı gradientler kullanarak aynı anda izoelektrik fokuslanmaya tabi tutulabilmektedir. Sistemin sahip olduğu strip tepsileri sayesinde IPG striplerin hem pasif hem de aktif rehidrasyonu sağlanabilmektedir.

Teknik Özellikler

Özellikler

Voltaj 0.50–10,000 V, 1 V’luk artışlar (herbir örnek için)
Akım 0–100 µA, 1 µA’lik artışlar (herbir örnek için)
Güç 0–1 W (herbir örnek için)

Odaklama Tepsisi

IPG Strip Boyutları 7, 11, 13, 17, 18, and 24 cm
Kapasite 1–12 IPG strip
Max Örnek Hacmi 7 cm: 7 ml; 11 cm: 10 ml; 13 cm: 11.2 ml;
17 cm: 14.2 ml; 18 cm: 15.2 ml; 24 cm: 20.2 ml

2D Ekran Görüntüsü