Beckman Coulter CytoFLEX

Beckman Coulter CytoFLEX Sistemi ile süspansiyon halindeki hücre ya da daha küçük partiküller (bakteri vb.) bir akış kanalından belirli bir hızda tek tek geçerken büyüklük ve granülasyona göre sınıflandırılır.

Genel Bilgiler

Beckman Coulter CytoFLEX Sistemi ile süspansiyon halindeki hücre ya da daha küçük partiküller (bakteri vb.) bir akış kanalından belirli bir hızda tek tek geçerken büyüklük ve granülasyona göre sınıflandırılır. Aynı anda birden fazla floresan boya ile işaretlenmiş örnekler analiz edilebilir. Akım sitometrisi sayesinde akan bir sıvının içerisindeki hücrelerin ve/veya partiküllerin özelliklerinin incelenebilir. İncelenecek yapılar sıvının içinde bir ışık demetinin önünden tek tek geçerlerken elde edilen veriler grafik haline getirilerek kullanıcıya numune hakkında yorum yapabilmesi için gerekli bilgi sağlanmış olur.

Yenilikçi Dalga Boyu Çoğullama (WDM) modülü ile, mükemmel kullanım ve en yüksek seviyede performans için yüksek verim ve düşük gürültü seviyesine sahip dedektörler içerir. Sistemde iki adet lazer (405 ve 488 nm)  ve 6 adet filtre bulunmaktadır. Daha yüksek verimli uygulamalar için isteğe bağlı bir plaka yükleyici modülü de mevcuttur. Lazer sistemindeki yenilikçi yaklaşım ile ışık kaybını en aza indirip, hassasiyeti arttırarak optimum seviyede uyarma ve emisyon sağlar. Kolay kullanımlı yazılım arayüzü sayesinde numunenizdeki dim popülasyonların (az sayıda mevcut olan) bile kolayca tespit edebilmesine imkan verir.

Teknik Özellikler

 • Cihazda mor (405 nm) ve mavi (488 nm) olmak üzere iki farklı lazer mevcuttur. Bunlar aracılığıyla 6 farklı floresans kanalında farklı florokromlar (en yaygın kullanılanları; FITC, PI, Cy5, Alexa Flour, PC5) analiz edilebilmektedir.
 • Plaka yükleme modülü sayesinde aynı anda birden fazla numune için analizler gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda tek tüpte okuma yapabilme özelliği sayesinde fazla miktarda bulunan örneklerin analizi de yapılabilir.
 • Mükemmel hassasiyet: Hem boyut hem de granülasyona uygun etkili ayrım yapabilme kabiliyeti)
 • Kurulumda Çok Yönlülük: Sisteme ihtiyaç durumunda ilave lazer ve farklı floresans boyalar tanımlanabilmektedir.
 • Düşük Maliyetli Bakım: Her kullanım öncesi cihazın kendi kendini temizleyebilme özelliği sayesinde cihazın rutin bakımları kullanıcı tarafından yapılabilir. Cihazdaki sapmalar cihaza tanımlı QC solüsyonu arcılığıyla yine kullanıcı tarafından yapılabilmektedir.

Yapılabilen Analizler

 • Annexin V-FITC/ PI ile Apoptoz tayini: Hücre popülasyonunda apoptotik (kontrollü hücre ölümü), nekrotik (hücrelerin dışarıdan gelen uyarılar sonucu hasar görmesi, ölmesi) ve canlı hücre sayılarının yüzde olarak belirlenmesi.
 • Kaspaz aktivitesi analizleri (Caspase 3, 8, 9)
 • Mitokondriyal Membran potansiyeli ölçümü (JC-1) (Hücre ölümü yolağının belirlenmesi)
 • DNA analizi (Hücre döngüsünün belirlenmesi)
 • ROS aktivitesinin belirlenmesi
 • Canlı-ölü bakteri sayımı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzunu İndir

Tanıtım Videosu