Biotek Epoch

Numunelerdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel olayları tespit etmek ve ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Yaşam bilimleri ve sağlık bilimleri laboratuvarlarının uygun bütçelerle işlevselliğini sağlayan monokromatör tabanlı bir spektrofotometredir. Gen5™ Veri Analiz Yazılımı sayesinde verilerin kolayca Excel ortamına aktarılması ve istatistiksel açıdan anliz edilmesi sağlanır.

Genel Bilgiler

Numunelerdeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel olayları tespit etmek ve ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Yaşam bilimleri ve sağlık bilimleri laboratuvarlarının uygun bütçelerle işlevselliğini sağlayan monokromatör tabanlı bir spektrofotometredir. Gen5™ Veri Analiz Yazılımı sayesinde verilerin kolayca Excel ortamına aktarılması ve istatistiksel açıdan anliz edilmesi sağlanır.

Laboratuvarın bir çok uygulamasına cevap verecek bir cihaz olarak tasarlanmıştır. Cihaz bir monokromatör tabanlı herhangi bir interferans filitresi olmadan UV-Vis dalga boyu seçimi yapabilen ileri bir teknolojiye sahiptir. 200 nm ile 999 nm arasındaki dalga boylarında ölçüm yapabilmektedir. Cihazda sıcaklık kontrolü ve çalkalama özelliği mevcut değildir.

Teknik Özellikler

 • 1 nm aralıklarla 200 nm- 999 nm arasında dalgaboyu okuma özelliği.
 • Numune okumaları için farklı plakalarla ölçüm yapabilme.
 • Gen5 Data Analiz Yazılımı ile verilerin kolayca çıktıya dönüşmesi ve eşzamanlı analiz imkanı.
 • Düşük ses hassasiyetinde ölçümler için entegre edilmiş detektör ve elektronik sisteme sahip olma.
 • Düşük hacimli nükleik asit ölçümü için Take3 ™ Mikro Plaka uyumluluğu sayesinde nanodrop gibi ölçüm yapabilme.
 • Aynı anda 6 farklı dalga boyunda okuma yapabilme kabiliyeti.

Uygulama Örnekleri

 • Nükleik asit (DNA/RNA) kantifikasyonu (miktar tayini) ve 260/280 ile 260/230 nm de nükleik asit saflık tayini (Take3 plaka ile)
 • Enzim kinetiği
 • Sitotoksisite analizleri (MTT, XTT, WST, SRB metodlarından herhangi biri kullanılarak), hücre çoğalması (proliferasyonun) belirlenmesi
 • Farklı ELİZA tabanlı kitlerle ölçüm yapabilme
 • Spektral tarama