BANDELIN SONOPULS

Temel olarak kimyasal reaksiyonların homojenleştirilmesi, ayrıştırılması, emülsifleştirilmesi, askıya alınması, hızlandırılması ve ayrıca hücrelerin, bakterilerin, mantarların veya sporların bozulmasında kullanılan bir cihazdır.

Genel Bilgiler

Ultrasonik homojenizatör (“ultrasonik işlemci”, “hücre parçalayıcı” veya “sonikatör” olarak da bilinir) kavitasyon ve ultrasonik dalgalar yoluyla dokuları ve hücreleri parçalar. Ultrasonik homojenizasyon, bir sıvı içindeki küçük partikülleri azaltmak, homojen olarak küçük ve eşit bir şekilde dağılmaları için uygulanan mekanik bir işlemdir. Temel olarak, bir ultrasonik homojenizatör, çok hızlı bir şekilde titreşen ve çevresindeki çözelti içerisinde kabarcıkların hızla oluşmasına ve çökmesine neden olan bir ultrasonik prob (yani uç) içerir. Bu prob, hücreleri ve parçacıkları parçalayan kesme ve şok dalgaları oluşturur. Sonikatörler genellikle önemli miktarda ısı üretirler, bu nedenle sıcaklığa duyarlı numunelerle çalışmak doğru olmayabilir.

Önemli ölçüde azaltılmış işlem süreleri ve hızlıca elde edilebilen sonuçlar, ultrasonik homojenleştiricileri modern işlemler ve analizler için vazgeçilmez kılar.Ultrasonik homojenleştiriciler kullanılarak, bazı maddeler seçici olarak yok edilebilir, sıkıcı hazırlama işlemleri kısaltılabilir ve birçok reaksiyonun sonuçları iyileştirilir. Numuneler homojenleştirildiğinde sadece μm parçacıklar değil aynı zamanda nm aralığında olan parçacıklar da elde edilebilir. Ultrasonik homojenizatör, süspansiyondaki hücreleri ve hücre içi yapıları parçalamak için mükemmel bir yöntemdir, fakat bozulmamış dokuyu homojenize etmek için iyi değildir.

Ultrasonik homojenizatörler, DNA’yı da parçalayabilir ve bu durum uygulamanıza bağlı olarak iyi veya kötü bir şey olabilir.

Teknik Özellikler

 • Cihaz 5 ml’den 900 ml’ye kadar olan malzemelerin ultrasonik olarak parçalanmasında kullanılabilir.
 • Cihaz %10-100 arasında gücü dijital olarak ayarlanabilir.
 • Cihaz %10-100 arasında pulse modu dijital olarak ayarlanabilir. Ayrıca bu mod hafızasında saklanabilir.
 • Cihazın zaman ayarı dijital olarak 1 saniye ıle 99 dakika arasında veya sürekli ayarlanabilir.
 • Cihaz, 20 khz frekans ve maksimum 70 watt gücündedir.
 • Cihaz gm 2200 jeneratör, uw 2200 ultrasonik konverter, sh 213g ıtici horn ve tt 13 titanyum uç ile çalışmaya hazır durumdadır.

Uygulama Alanları

 • Bileşenlerin ekstraksiyonu ve hücrelerin, bakterilerin, virüslerin, sporların, mantarların veya dokuların parçalanması
 • Minimum damlacık boyutuyla en iyi emülsiyonların üretimi
 • Akışkanlarda çözünmesi zor maddelerin çözünmesi,
 • Maddelerin homojenleştirilmesi
 • Dispersiyon ve süspansiyon üretimi,
 • Nanopartiküllerin dispersiyonu,
 • HPLC için numune hazırlama
 • Partikül büyüklüğü analizi için numune hazırlama
 • Kataliz ve kimyasal reaksiyonların hızlandırılması