Loading...

Hizmet Bedelleri

FİYATLANDIRMA POLİTİKASI

DAYTAM öncelikli misyon olarak bilimsel araştırmaları destekleme amacını benimsemektedir. Bu nedenle cihazların kullanımları fiyatlandırma politikası sürdürülebilir merkezi laboratuvar olabilme üzerine kurulmuştur.

HİZMET BEDELLERİ

Laboratuvarlarda yararlanılabilecek cihazların fiyatlandırmaları saat, gün veya numune üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca; bazı cihazların kullanımlarının DAYTAM tarafından görevlendirilmiş uzman personel tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.

Transmission Electron Microscope:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
 

 

TEM-01*

 

HR (malzeme örnekleri) veya HC (biyolojik numuneler) modunda aydınlık alan görüntülemesi

 

Saat

 

200,00 TL

 

TEM-02

STEM ile uygun numunelerde karanlık alan görüntülemesi (düşük çözünürlükte görüntü)  

Saat

 

200,00 TL

TEM-03** EDS modu ile Element Tayini Saat 200,00 TL
TEM-04*** EDS modu ile Noktasal, Çizgisel ve Bölgesel Haritalama Saat 200,00 TL

* Numune hazırlanırken kullanılan ilk grid ücrete dâhildir. Numunenin görüntülenmesi esnasında kullanılacak ek grid için ilave ücret (grid başına 20 TL) alınacaktır.

**, ** Bu analizler için numunenin tahmini elementel içeriğinin numune sağlayıcı tarafından mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Element tayini ve haritalama işlemi her örnek için uygun değildir. Numuneler grid yüzeyinde incelendiğinden bazı örneklerde enerji seviyesinin yeterince yükselememesinden dolayı bu analizler yapılamayabilir. Detaylar için lütfen merkezimizle iletişime geçiniz.

Atomic Force Microscope:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
AFM-01 AFM Numune İnceleme (Tapping ve Contact Mode) Saat 150,00 TL
AFM-02 Manyetik Kuvvet Mikroskop (Magenetic Force Microscopy-MFM) Saat 200,00 TL
AFM-03 Elektrostatik Kuvvet Mikroskop (Electrostatic Force Microscopy-EFM) Saat 200,00 TL
AFM-04 İletken AFM Ölçümü (Conductive AFM) Saat 200,00 TL
AFM-05 Sürtünme Modunda Analiz (Friction Force Microscopy-FFM) Saat 250,00 TL
  Adhesion Ölçümü (Adhesion) Saat 250,00 TL
AFM-06 Sıvı Hücrede Ölçümler Saat 250,00 TL
AFM-07 Taramalı Tünelleme Mikroskop (STM) Saat 300,00 TL
AFM-08 Kelvin Prob Mikroskop (Kelvin Probe Microscopy) Saat 250,00 TL
AFM-09 AFM Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 1.000,00 TL

Scanning Electron Microscope:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
SEM-01 FE-SEM ile İnceleme Adet 100,00 TL
SEM-02 FE-SEM ile İnceleme Saat 120,00 TL
SEM-03 FE-SEM/EDS ile Yarı Kantitatif Analiz Saat 170,00 TL
SEM-04 FE-SEM/EDS ile Haritalama Saat 180,00 TL
SEM-05 FE-SEM/EDS ile Noktasal ve Çizgisel Analiz Saat 180,00 TL
SEM-06 Metalik kalıntı analizi ve raporlama* Adet 1.500,00 TL
SEM-07 Numune Hazırlama** Set 150,00 TL
SEM-08 FE-SEM/EDS Temel Kullanıcı Eğitimi Saat 250,00 TL

*Bu analizde, malzemelerin yüzeyinde metalik kalıntı/kalıntılar olup olmadığı FE-SEM/EDS ile belirlenmekte ve raporlanmaktadır.

**İletken olmayan numuneler için altın ve/veya paladyum kaplama işlemi: bir set işlemde 6 numune kaplanabilmektedir.

***Cihazımızda biyolojik ve sıvı numuneler incelenememektedir.

Micro Raman Spectroscopy:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
RMN-01 Genel Spektrum Adet 80
RMN-02 Haritalama Saat 150 TL
RMN-03 Derinlik Profili Saat 150 TL
RMN-04 Polarize Edilmiş Spektrum (Polarized) Adet 100 TL
RMN-05 Sıvı İçerisinde Spektrum Adet 100 TL
RMN-06 Raporlama Adet 250 TL
RMN-07 Analiz Sonuçlarının Yorumlanması Saat 250 TL
RMN-08 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 1.000 TL

X-Ray Photoelectron Spectroscopy

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti Açıklama
XPS-01 XPS Genel Tarama Adet 120 TL
XPS-02 XPS Kısmi Tarama (Bir element için) Adet 50 TL
XPS-03 UV/UPS Ölçümü Adet 120 TL
XPS-04 Yüzey Elementel Haritalama Saat 250 TL
XPS-05 Derinlik Profili (Ar İyonları ile)* Adet 100 TL
XPS-06 Açıya Bağlı Ölçüm (Genel Tarama) Adet 130 TL
XPS-07 Açıya Bağlı Ölçüm (Kısmi Tarama) Adet 60 TL
XPS-08 Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)-Genel Spektrum Adet 250 TL
XPS-09 Sıcaklığa Bağlı Ölçüm (70-350 Kelvin)- Kısmi Spektrum (Bir element için) Adet 100 TL
XPS-10 Raporlama Adet 250 TL
XPS-11 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 2.000 TL

*Bu fiyat sadece 1 katman derinlik profili oluşturma bedelidir. Katman veya katmanlarda alınacak ölçümlerdeki ölçüm ücretini içermemektedir.

X-Ray Diffraction

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
XRD-01 Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni Adet 60,00 TL
XRD-02 Toz ve Bulk Numune Kırınım Deseni Saat 100,00TL
XRD-03 İnce Film Kırınım Deseni Adet 80,00 TL
XRD-04 İnce Film Kırınım Deseni Saat 120,00 TL
XRD-05 Kalitatif Böbrek Taşı Analizi Adet 20,00 TL
XRD-06 Kalitatif Analiz (Toz, bulk ve ince film) Adet 120,00 TL
XRD-07 XRR (Reflectivity) Analizi* Adet 1.000,00 TL
XRD-08 Kalıntı Gerilme Analizi Adet 500,00 TL
XRD-09 XRD Numune Hazırlama Adet 60 TL
XRD-10 XRD Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 1.000 TL

*Numune bilgilerinin (yoğunluk, tahmini kalınlık vs.) numune sahibi tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

FT-IR Spectrophotometer:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
FT-IR-01 Elmas ATR Spektrum(6000-50 cm-1)* Adet 40
FT-IR-02 İnce Film Hücresi (Işının numuneye geliş ve detektöre dönme açısına bağlı ölçümler ) Açıya Bağlı Ölçüm Adet 15 TL
FT-IR-03 ZnSe HATR (Sıvı numune ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) Adet 40 TL
FT-IR-04 Dağınık Yansıma Seçeneği (Diffuse Reflectance: Toz Numune Ölçümlerinde Hassas Spektrum elde etmek için) Adet 40 TL
FT-IR-05 Yansıtılıcı Yansıma Seçeneği (Specular Reflectance: İnce film ve Bulk Numune ölçümleri) Adet 15 TL
FT-IR-06 Raporlama Adet 250 TL
FT-IR-07 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 500 TL

*Sıvı, katı ve toz numuneler için Absorpsiyon, Transmisyon ve Yansıma spektrumu elde edilir.

UV-VIS Spectrophotometer:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
UV-01 Katı ve ince film numunelerde ölçüm* Adet 10 TL
UV-02 Sıvı numunelerde ölçüm* Adet 10 TL
UV-03 Toz numunelerde ölçüm* Adet 10 TL

* Absorbance, Transmittance ve Reflectance Ölçümleri ayrı ayrı fiyatlandırılır.

Fluorescence Spectrophotometer:
10 TL / Numune
50 TL / Gün

Photoluminescence:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
PL-01 Oda sıcaklığında Spektrum* Adet 50 TL
PL-02* Sıcaklığına Bağlı Spektrum (10-350 Kelvin)* Saat 500 TL
PL-03 Raporlama Adet 250 TL
PL-04 Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 1.000 TL

*İnce film, bulk ve toz numuneler için PMT, InGaAs ve Si Dedektör ile 325-1600 nm dalga boyu aralığında spektrum elde edilir.

Zeta Potansiyeli:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
ZET-01 Parçaçık Boyut Analizi Saat 100 TL
  Parçaçık Boyut Analizi Adet 40 TL
ZET-02 Zeta Potansiyeli Analizi Saat 100 TL
  Parçaçık Boyut Analizi Adet 40 TL
ZET-03 İsoelektronik Nokta Belirlenmesi Adet 150 TL
ZET-04 Molekül ağırlığı tayini (Işık Saçınımı ile) Adet 300 TL
ZET-05 ZETASIZER Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 500 TL

Surface Porosity Measurement:
80 TL / Numune

Contact Angle Measurement:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
TMS-01 Temas Açısı Ölçümü Adet 20,00 TL
TMS-02 Yüzey Porozitesi (Topografya) Analizi Adet 80,00 TL
TMS-03 Yüzey Gerilimi Analizi Adet 200,00 TL
TMS-04 Serbest Yüzey Enerjisi Analizi Adet 200,00 TL
TMS-05 Temas Açısı Temel Kullanıcı Eğitimi Gün 750,00 TL

Chemisorption:
250 TL / Numune

BET Surface Area Analysis:

Analiz Kodu Analiz Adı Birim Analiz Ücreti
BET-01 BET Yüzey Alanı (N2 adsorpsiyonu) Ölçümü Adet 150,00 TL
BET-02 Kemisorpsiyon Ölçümü Adet 150,00 TL
BET-03 H2 Adsorpsiyonu Ölçümü Adet 160,00 TL
BET-04 BET Cihazı Temel Kullanıcı Eğitimi Günlük 1000,00 TL

Wafer Dicer:
80 TL / Saat

Probe Station:
80 TL / Saat

Sıcaklığa Bağlı Ölçümler:
300 TL / Gün

Wire Bonder:
80 TL / Saat

Rapid Thermal Processor:
80 TL / bir sefer (Maksimum 10 dakika)

(Bir seferde 6 adet 2×2 cm² boyutlarında örnek yapılabilir)

Sputtering System:
80 TL / Saat

(Bir ince film büyütme minimum 3 saatlik ücret gerektirir)

Thermal Evaporation:
80 TL / bir sefer

(Aynı anda 5 adet 2×2 cm² boyutlarında örnek yapılabilir)

Profilometer:
20 TL / Numune

Haritalama:
80 TL / Saat

Mask Aligner:
80 TL / Saat

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer:

50 TL / Numune (Mikrodalga ile çözeltiye alma işlemi)
80 TL / Numune (1-5 element)
90 TL / Numune (5-10 element)
100 TL / Numune (10-15 element)
110 TL / Numune (15-20 element)
120 TL / Numune (20-30 element)

High Resolution Mass Spectrometer:
80 TL / Numune

Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.

Triple Quadrupole Mass Spectrometer:
160 TL / Saat

Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.

High Performance Liquid Chromatography:
350 TL / Gün

Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.

Gas Chromatography – Mass Spectrometry:
80 TL / Saat

Yöntem geliştirme ve numune hazırlama bedelleri için merkezimizle görüşünüz.

Cell Culture Laboratory:
15 TL / Gün

Uzun süreli kullanımlar için hizmet bedeli ve cihaz kullanım bedelleri ayrıca belirlenecektir.

10 TL / Saat
80 TL / Gün

Fluorescence Microscope:
30 TL / Saat

Laser Scanning Confocal Microscope:
100 TL / Saat

Flow Cytometry:
30 TL / Numune (kit hariç)
150 TL / 96’lık plate (kit hariç)

Luminometer:
15 TL / Numune (kit hariç)

Gel Imaging System:
20 TL / Jel

20 TL / Membran-Jel

Electroporation System:
200 TL / Numune (küvetli)
80 TL / Numune (küvetsiz)

Cryostat:
25 TL / Saat

Qiacube:
10 TL / Tek kullanım (kit ve sarf malzeme kullanıcıya aittir)
30 TL / Tek kullanım (kit hariç sarf malzeme)

Epoch Microplate Spectrophotometer:
10 TL / 96’lık plate

Normal PCR:
10 TL / Tek kullanımlık (96’lık plate)

Real Time PCR :
50 TL / Tek kullanım (96’lık plate)

Liophylizator:
60 TL / Gün

Ultracentrifuge:
20 TL / Numune (1-3 mL tüp, araştırmacı temin ederse)
50 TL / Numune (1-3 mL tüp, DAYTAM temin ederse)
15 TL / Numune (11-32 mL tüp, araştırmacı temin ederse)
30 TL / Numune (11-32 mL tüp, DAYTAM temin ederse)

Shaking Incubator:
15 TL / Gün

Homogenizator:
5 TL / Numune

Ultrasonic Homogenizator:
10 TL / Numune