تماس

تماس با ما

+90 442 231 7001

daytam@atauni.edu.tr

مرکز تحقیقات کاربردی و فناوری پیشرفته شرق ترکیه دانشگاه آتاتورک یاغوتیه ارزروم کد پستی ۲۵۲۴۰

رسانه های اجتماعی

تماس با ما

DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.