Loading...

Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde DAYTAM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

Genel Numune Kabul Kriterleri

 • Numunelerin DAYTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 • AFM analizi için en az 10 gün önceden başvuru yapılmalıdır.
 • Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
 • Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir. Numunelerin yüzeyleri tozlardan arındırılmış olmalıdır aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir. Numunelerin analiz yapılacak olan tarafları üst tarafa gelecek şekilde kaplara konulmalıdır.
 • Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 • Deney İstek Formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
 • Tahmini analiz süresi 10 gündür.

Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı

 • Düzlemsel katı yüzeyler incelenir, numuneler toz ve sıvı olmamalıdır.
 • Örnek eğer polimerse ayrıca belirtilmelidir.
 • AFM ile incelenecek yüzey yerleştirme yüzeyine paralel olmalıdır. Yerleştirme yüzeyleri mikroskop camı, silisyum çip gibi düz yüzeyler olmalıdır. Numuneler, bu düz yüzeylere kaplanmalı veya uygun yöntemlerle sabitlenmelidir.
 • Numuneler (incelenecek yüzeyler) en fazla 30×30 mm boyutunda olmalıdır.
 • İncelenecek yüzey yapışkan olmamalıdır.