Loading...

Projeler

 1. Yeni muhtemel anyon ve katyon reseptörlerinin sentezi ve uygulamaları, Atatürk Üniversitesi, BAP, PRJ-2016-135, 24.998,98 TL, 04.06.2016-26.10.2017, Araştırmacı.
 2. Termoelektrik özelliğe sahip nanoyapılı bileşik yarıiletken IrSb’un elektrokimyasal olarak sentezi ve morfolojik, yapısal özellıklerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, FHD-2018-6665, 5.994,40 TL, 13.04.2018-24.10.2018, Yürütücü.
 3. Elektrokimyasal enerji depolama için iletken substratlar üzerinde yüksek nitelikli kobalt-nikel oksit elektrot materyallerin elektrokimyasal yöntem ile hazırlanması ve bu elektrotların elektrokimyasal performansının belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, FBA-2018-6610, 31.550,84 TL, 20.34.2018-20.05.2019, Yürütücü.
 4. Metalik Alüminyum Nanopartikülleri İle Arakatkılanmış İki Boyutlu Karbon Malzemelerine Destekli Geçiş Metal Nanopartikülleri Katalizörlüğünde Yeni Nesil Transfer Hidrojenasyon Tepkimeleri, TÜBİTAK 3001 Projesi (Proje No: 118Z577), Ocak 2019- Ocak 2021 (Bütçe: 75.000 TL), Yürütücü.
 5. Benzaldehit, Asetofenon ve Kinolin Türevlerinin mpgC3N4PdII Katalizörü Eşliğinde Çevreye Duyarlı Transfer Hidrojenasyonu ve Halojen İhtiva Eden Organik Yapıların Dehalojenasyonu, Atatürk Üniversitesi BAP Projesi (Proje No: FBA-2018-6827), Eylül 2018- Aralık 2019 (Bütçe: 49.822 TL), Yürütücü.
 6. Deneysel Depresyon Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Glutamat Seratonin Dopamin Geri Alınım Parametrelerinin Farklı Beyin Bölgelerinde Eş Zamanlı ve Saniye Bazlı Ölçümü ve Yeni Tedavi Önerileri, Atatürk Üniversitesi BAP Projesi (Proje No: TOA-2018-6372), Ocak 2018-Ocak 2020 (Bütçe: 299.905 TL), Araştırmacı.
 7. Yeni Floresans Tetrafenileten Ve Hekzafenilbenzen Türevlerinin Sentezi Ve Sensör Olarak İyon Tespitinde Kullanılmasının Araştırılması, TÜBİTAK, 217Z245, 71.204 TL, 01.07.2018-01.01.2020, Yürütücü.
 8. SILAR yöntemi ile katkılı ve katkısız MgO yarıiletkeninin farklı altlıklar üzerine büyütülmesi ve karakterizasyonu, Atatürk Üniversitesi, BAP, FBA-2017-610 54764,65 (TL), 11.2017- 29.11.2018, Yürütücü
 9. Hnrpa2b1-cbx3 Referans Gen Lokuslarından Türetilen 1.7a2ucoe – 1.2a2ucoe Evrensel Kromatin Açıcı Elementlerin(ucoe) Insan Kök Hücreleri (ipscells) Üzerinde Test Edilmesi., Yürütülen Kuruluş: MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, DAYTAM
 10. Çimlenen mısır tohumlarının lipid ve enerji metabolizması üzerine eksojen karnitin uygulamasının etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 19.03.2019 –devam ediyor, Yürütücü.
 11. Üniversitemiz araştırma altyapıların farklı disiplinlere yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ArGe tanıtım ve ortak proje işbirliği potansiyelinin araştırılması ve gerçekleştirilmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 22.02.2019 –devam ediyor, Araştırmacı.
 12. Bazı eşleşme önleyici bileşiklerin (FCCP ve 2,4DNP) buğday bitkisinin soğuğa direnci üzerine moleküler ve fizyolojik etkilerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 02.09.2018 –devam ediyor, Araştırmacı.
 13. Mısır bitkisinde tuzluluk stresine karşı riboflavin uygulamasının etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 04.06.2016 -06.12.2017, Araştırmacı.
 14. Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziki Altyapı Projesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 19.08.2015-06.12.2017, Araştırmacı.
 15. Kadmiyum stresine maruz kalan bitkilerde azot metabolizması ve oksidatif stres parametreleri üzerine sisteinin etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 23.06.2015 -23.06.2016, Araştırmacı.
 16. I Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, BAP, 16.12.2014 -16.03.2016, Araştırmacı.
 17. Bitkilerde civa toksisitesine karşı aminolevulinik asitin yatıştırıcı etkilerinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi, BAP, 01.01.2015 -31.12.2015, Araştırmacı.
 18. Soğuk stresli bitkilerde mitokondriyal solunumun yolunun modülasyonu üzerine progesteronun etkileri, Atatürk Üniversitesi, BAP, 01.01.2015 31.12.2015, Araştırmacı.
 19. Fasulyede Phaseolus vulgaris L Beauveria bassiana ile oluşturulan endofitik kolonizasyonun bitkide çeşitli büyüme parametreleri ve antioksidan sistem üzerine etkileri, , Atatürk Üniversitesi, BAP, 01.09.2013 -01.09.2015, Araştırmacı.
 20. Ekonomik değere sahip olan bitkilerde glutatyon ve prolin uygulaması ile bor toksisitesinin yatıştırılması, Atatürk Üniversitesi, BAP, 30.12.2013 -30.06.2015, Araştırmacı.
 21. 5-Aminolevulinik asit uygulamasının tuz stresine maruz kalan buğday (Triticum aestivum) bitkisinde neden olduğu moleküler ve fizyolojik değişimler, , Atatürk Üniversitesi, BAP, 13.11.2013 -28.12.2015, Araştırmacı.
 22. Sıçan Böbreğinde İskemiReperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, Atatürk Üniversitesi-BAP, FBA-2018-6954, 19.12.2018-19.12.2019, Araştırmacı.
 23. Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi-BAP, FHD-2018-6722, 25.07.2018-31.12.2018, Araştırmacı.
 24. Sıçan Böbreğinde İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Propolis ve Bor Bileşiklerinin Etkileri, Atatürk Üniversitesi-BAP, FBA-2018-6954, 19.12.2018-19.12.2019, Araştırmacı.
 25. Inula graveolens Bitkisinin K562 Hücre Hattı Üzerinde Antioksidan ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi-BAP, FHD-2018-6722, 25.07.2018-31.12.2018, Araştırmacı.