Perilen, Dipirrin ve Bodipy Türevi Boyar Maddelerde Aromatik İstiflenme Etkileşimleri Semineri

By 23/12/2019Eylül 2nd, 2021Seminerler