ما از دانشمندان سراسر جهان می خواهیم که از امکانات ما از استفاده کنند. لطفا با ما تماس بگیرید!

مرکز تحقیقات کاربردی و فناوری شرق آناتولی (DAYTAM) با پشتیبانی مالی سازمان برنامه ریزی دولتی با بودجه 35 میلیون TL که شامل پیشرفته ترین آزمایشگاه ها در دانشگاه آتاتورک می باشد به عنوان آزمایشگاه مرکزی تأسیس شده است. مرکز ما که تقریبا مساحتی حدود 4000 متر مربع دارد، 17 آزمایشگاه در اندازه های مختلف آماده به کار، اتاق تمیز 160 متر مربع که شامل مساحت های 10000، 1000 و 100، 12 اتاق سیستم و 2 اتاق کنفرانس می باشد. علاوه بر این، آزمایشگاه پیشرفته اسپکتروسکوپی، آزمایشگاه پیشرفته تصویربرداری، اتاق تمیز، آزمایشگاه کشت بافت، آزمایشگاه سیستم توده، آزمایشگاه سنتز وآنالیز و همچنین 3 آزمایشگاه علوم زیستی و 2 آزمایشگاه شیمی دارد، که با تمام تجهیزات کافی در دسترس محققانی که در حال انجام پروژهای خودهستند می باشد. آزمایشگاهها و دستگاههای جدید در راستای درخواستها و پروژه ها، ایجاد و خریداری خواهند شد.

علاوه بر افزایش روزافزون تجهیزات آزمایشگاهی و زیرساختهای فنی ، که DAYTAM در اختیار پژوهشگران خود جهت ارتقاء سطح توان علمی دانشگاه و کشور در سطح ملی و بین المللی برای رسیدن به اهداف بالاتر با همکاری در پروژه های مشترک بین المللی در نظر گرفته شده است، قرار می دهد. علاوه بر این، DAYTAM و همکارانش به منظور ارتقاء تکنولوژی با ایجاد یک ایده ، با برگزاری سمینارها، کارگاه ها و کنفرانس ها علمی فرهنگی مشترک ادامه خواهند داد.

مدیریت

DAYTAM © 2015 TÜM HAKKI SAKLIDIR. ATABAUM TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.